Aktualności2013, Archiwum

SuPerBezpieczni

Dnia 1.03.2013 rozpoczął się projekt:

„SuPerBezpieczni”

Upowszechnianie i wspieranie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Zielonej Góry oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:

prewencyjno-wychowawczych i resocjalizacyjnych;

– wzbogacenie oferty z zakresu bezpieczeństwa publicznego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta.