Aktualności2013, Archiwum

Punkt Integracji Wspierającej „Bezpieczny Gigant”

W ramach przedkładanego projektu chcemy zrealizować następujące cele:

  1. Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży w sytuacji kryzysowej
  2. Przeprowadzenie wstępnej diagnozy sytuacji dzieci i młodzieży
  3. Przygotowanie wolontariackiego-stretworkerskiego ruchu młodzieży pracującego wśród tych, którzy zdecydowali się na ucieczkę i kontakt z narkotykami, jako formę rozwiązania problemu.
  4. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zachowań ryzykownych (przestępczych i patologicznych w tym sięgania po środki psychoaktywne) wśród osób, które zdecydowały się na ucieczkę z domu lub ze szkoły
  5. Zmotywowanie młodych ludzi do kontaktu ze specjalistami pracującymi w Punkcie Interwencji Wspierającej, w celu uzyskania profesjonalnego wsparcia

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedli, poprzez aktywność streetworkerów zmierzającą do zmniejszenia liczby młodych ludzi przesiadujących na klatkach schodowych, ławkach osiedlowych w godzinach zajęć szkolnych