Sąd Harcerski

Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz hufców, instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych, z wyłączeniem członków władz chorągwi.

Sąd harcerski chorągwi jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych: przez sądy harcerskie hufców lub przez sąd harcerski chorągwi, który rozpoznawał w pierwszej instancji sprawy instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z hufców, które nie wybrały sądów harcerskich, oraz decyzji komendanta chorągwi (komendanta hufca, w którym nie wybrano sądu), w zakresie utraty członkostwa przez instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie.

Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz hufców, instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych, z wyłączeniem członków władz chorągwi.

Skład Sądu Harcerskiego Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP kadencji 2022 – 2026
(wybrany na Zjeździe dnia 26 listopada 2022 roku)

  • hm. STRAŻEWICZ Tadeusz – przewodniczący (Hufiec Słubice ZHP)
  • hm. SZLASKA Daria – sekretarz (Hufiec Nowa Sól ZHP)
  • hm. SYTNIK Oliwia – członkini (Hufiec Nowa Sól ZHP)
  • hm. MICHALAK Monika – członkini (Hufiec Babimojsko-Sulechowski ZHP)
  • hm. CZEREPOWICKA Marta – członkini (Hufiec Gorzów Wielkopolski ZHP)
  • hm. RUTKOWSKI Maciej – członek (Hufiec Zielona Góra ZHP)
  • hm. WÓJCIK Wiesław – członek (Hufiec Międzyrzecz ZHP)

 

Aby skontaktować się z Sądem harcerskim, wyślij wiadomość e-mail na sh@lubuska.zhp.pl