Aktualności 2023

hm. Zofia Wołosecka odeszła na wieczną wartę

Z ogromnym smutkiem odebraliśmy wiadomość o śmierci druhny harcmistrzyni Zofii Wołoseckiej.

 

 

 

 

 

Trudno pogodzić się z tym, że nie ma Ciebie już wśród nas.

Zosiu, byłaś pierwszą osobą, którą spotkałem w hufcu po przyjeździe do Zielonej Góry. Ogromnie wiele Tobie zawdzięczam. Uczyłaś mnie niełatwej sztuki kierowania tak dużym hufcem. Z dużą cierpliwością mówiłaś o drużynach, szczepach i instruktorach hufca.

Byłaś zawsze uśmiechnięta, pogodna, szalenie pracowita. Wspólnie organizowaliśmy zimowy i letni wypoczynek dla zuchów i harcerzy, przygotowaliśmy hufiec do otrzymania zbiorowego bohatera Pionierów Ziemi Lubuskiej. Szczególnie wiele serca okazywałaś najmłodszym – zuchom. W ich pamięci na zawsze pozostaniesz Druhną Zosią.

Dzięki Twojemu zaangażowaniu i aktywności zielonogórski hufiec był jednym z najlepszych na Ziemi Lubuskiej.

Szybko dostrzeżono Twoje nieprzeciętne zdolności i pracowitość powierzając Ci szereg funkcji w Związku Harcerstwa Polskiego. Kierowałaś Wydziałem Organizacyjnym Komendy Chorągwi, byłaś zastępcą komendanta chorągwi, prowadziłaś wiele obozów harcerskich i koloni zuchowych.

Swoją wiedzę i doświadczenie przekazywałaś młodym instruktorom prowadząc szkolenia kadry instruktorskiej.

Wiele osób pamięta Cię także z Twojej działalności z dziećmi i młodzieżą wymagającymi specjalnej troski w Pogotowiu Opiekuńczym w Zielonej Górze, gdzie byłaś zastępczynią dyrektorki.

Po latach pracy z dziećmi i młodzieżą harcerską spotkaliśmy się już, jako doświadczeni instruktorzy w Harcerskim Kręgu Instruktorskim „Czerwona Szpilka”, aby powspominać minione lata.

Liczne medale i wyróżnienia , jakie otrzymałaś za pracę z dziećmi i młodzieżą świadczą , że byłaś człowiekiem ambitnym pełnym energii i pasji twórczej.

Zosiu będziemy Cię wspominać podczas kolejnych zbiórek Kręgu „Czerwona Szpilka”. Pamięć o Tobie pozostanie z nami na zawsze.

hm. Marek Musielak

HKI ”Czerwona Szpilka”

Dziś z ogromnym żalem musimy się pożegnać, ale jeszcze kiedyś siądziemy razem przy ognisku, żeby opowiedzieć, co u nas, bo „kto raz przyjaciół poznał moc, nie będzie trwonić słów. Przy innym ogniu, w inną noc, do zobaczenia znów.”

Odprowadzimy druhnę harcmistrzynię Zofię Wołosecką na miejsce wiecznego spoczynku na starym cmentarzu komunalnym w Zielonej Górze w środę 22 listopada 2023 r. o godz.13:00.

CZUWAJ DRUHNO ZOSIU!

hm. Leszek Kornosz Przewodniczący HKI „ Czerwona Szpilka”