Aktualności2022

Kurs Kadry Kształcącej

Zapraszamy do udziału w wyjątkowej edycji kursu kadry kształcącej. Niezwykłej, bo połączonej z praktyką kursową organizacji kursu drużynowych. Jest to KKK dedykowany instruktorom Chorągwi Ziemi Lubuskiej.

Organizator: ZKK Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
Kadra:
– hm. Agnieszka Rytel ZOKK/195/2022 – komendantka kursu
– hm. Katarzyna Kurowska ZOKK/560/2021
– hm. Stanisław Vander Zwaag ZOKK/510/2022
– hm. Edyta Walent SOKK/1359/2021

Termin: 17-18.09.2022, 10-13.11.2022, 13-15.01.2023 + spotkania online
Miejsce: woj. lubuskie
Koszt: 50 zł
Termin zgłoszeń: 28 sierpnia 2022 za pośrednictwem ANKIETY REKRUTACYJNEJ 
Więcej szczegółów w REGULMINIE KURSU

Udział w kursie to: 

📌 dla osób zdobywających BOKK szansa na:
· udział 1 formie rozwijającej umiejętności kształceniowe niezbędne do prowadzenia zajęć na kursach instruktorskich (30h)
· przygotowanie i poprowadzenie (lub współprowadzenie) pod opieką instruktorów z OKK zajęć 1 formie kształceniowej w wymiarze łącznie minimum 10 godzin i uzyskanie pozytywnej opinii przynajmniej dwóch różnych instruktorów z OKK.
· przy spełnianiu pozostałych wymagań możliwość zdobycia odznaki na koniec kursu
📌 dla osób przedłużających BOKK szansa na:
· przygotowanie i poprowadzenie zajęć 1 formie kształceniowej w wymiarze łącznie minimum 10 godzin.
📌 dla osób zdobywających SOKK szansa na:
· udział w 1 formie rozwijającej kompetencje niezbędne do prowadzenia kursów instruktorskich (30h)
· udział jako członek komendy kursu w merytorycznym przygotowaniu i przeprowadzeniu 1 formy kształceniowej i uzyskanie pozytywnej opinii komendantów tych form
· przy spełnianiu pozostałych wymagań możliwość zdobycia odznaki na koniec kursu
📌 dla osób przedłużających SOKK szansa na:

· udział jako członek komendy kursu w merytorycznym przygotowaniu i przeprowadzeniu 1 formy kształceniowej

Założenia organizacyjne: 

17-18 września 2022
Spotkanie na żywo w Zielonej Górze (jest to weekend po gali „Lubuskie Grono”, wiele osób i tak przyjeżdża na ten weekend do Zielonej Góry). Będzie to czas na planowanie kursu od postaw (od wizji, celów, sposobów realizacji celów, przepracowania treści kursu, jak też ustalenie pierwszych kwestii organizacyjnych), ale i czas na działania dla kadry o planowaniu procesu kształceniowego i warsztacie kształceniowca.
połowa września – połowa listopada 2022
W dalszej części będziemy pracować głównie już on-line, dopracowywać szczegóły organizacyjne i merytoryczne, przegadywać konspekty na pierwszy biwak kursowy. W tym czasie też będzie się toczył proces rekrutacji na kursy drużynowych. Będzie to czas wymagający, ale w organizacji kursu nie zostajecie sami. Cały czas będzie Was wspierać doświadczona kadra.
10-13 listopada 2022
Pierwszy biwak kursów drużynowych
połowa listopada – połowa stycznia 2022-2023
Zależnie od tego co na ten czas ustalimy – może to być czas na pracę własną kursantów, podjęcie działania z drużyną (na które ktoś z kadry lub inna poproszona osoba pojedzie), spotkania on-line z zastępach czy pionach metodycznych (i przepracowanie czegoś zdalnie w ramach kursu). To też czas na przepracowanie konspektów na drugi biwak kursowy.
13-15 stycznia 2023
Drugi biwak kursów drużynowych i zakończenie KKK i KD
28 stycznia 2023
spotkanie na żywo, podsumowanie i ewaluacja kursów