Konkursy ofert

Konkurs ofert – Harcerski Ośrodek „Leśny Dwór” w Świbnej

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP z siedzibą w Zielonej Górze ogłasza konkurs ofert (pisemny) na sprzedaż:

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (zabudowanej), która położona jest w województwie lubuskim (powiat żarski, Gmina Jasień), w miejscowości Świbna – działka nr 15/2 (obręb ewidencyjny 0013 Świbna);
  2. prawa własności budynków stanowiących przedmiot odrębnej własności (budynek typu pałacowego, budynki letniskowe oraz budowle, stanowiące łącznie Harcerski Ośrodek „Leśny Dwór”.

Nieruchomość ma łączną powierzchnię 2,1100 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018615/1. Teren posiada dostęp do energii elektrycznej oraz sieci wodociągowej. Teren posiada trzy własne ujęcia wody oraz kanalizację sanitarną do szczelnego pojemnika na posesji. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, śródleśną.

Organizatorem konkursu ofert, którego przedmiotem są nieruchomości wskazane powyżej, jest Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP z siedzibą w Zielonej Górze (65-034) przy ul. Boh. Westerplatte 27 (NIP: 9290002749, REGON: 080187750, KRS: 0000282625).

Oferty należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

Informacje dotyczące konkursu ofert dostępne są pod adresem: lubuska.zhp.pl w zakładce „Konkursy ofert”. Pod adresem tym można zapoznać się w szczególności z treścią Regulaminu konkursu ofert, który określa m. in. wymagania formalne, jakim powinny odpowiadać składane oferty, a także warunki związane z wpłatą wadium.

Szczegółowe informacje dot. konkursu można uzyskać w siedzibie Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, tel. 783 253 078, e-mail: lubuska@zhp.pl.

Regulamin
Załącznik nr 1 – Uchwała Głównej Kwatery
Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta (pdf)
Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta (word)
Załącznik nr 3 – klauzula RODO