Aktualności2021

Game Party – Turniej Gier Ekonomicznych

Wydział Wychowania Ekonomicznego GK ZHP zaprasza instruktorów, instruktorki, wędrowników i wędrowniczki do wzięcia udziału w „Game Party”! Celem wydarzenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z atrakcyjnymi formami realizowania Programu Wychowania Ekonomicznego w jednostkach ZHP, ze szczególnym uwzględnieniem gier terenowych, planszowych, kupieckich i nie tylko!

Gdzie? w Chorzowie

Kiedy? 20 listopada 2021

 Program: Główna część „Game Party” odbędzie się w sobotę 20 listopada. To dzień, który będzie przepełniony grami kupieckimi, planszówkami o tematyce ekonomicznej, ale również warsztatami! Całość podzielona będzie na trzy bloki, dzięki temu każdy uczestnik będzie mógł wybrać 3 najbardziej interesujące go formy. Uwaga: Dla uczestników zainteresowanych dodatkowymi zajęciami programowymi w dniu 19 i 21 listopada, organizatorzy wydarzenia zapewniają nocleg w Chorzowie.

„Game Party” jest adresowane do:

♦ Do drużynowych, kadry drużyn w wieku wędrowniczym, którzy chcą wesprzeć swoich harcerzy w nabywaniu niezbędnych kompetencji

♦ Do wędrowników, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat różnych zagadnień ekonomicznych, w inny sposób niż z książek i artykułów

♦ Do instruktorów wspierających kadrę drużyn przede wszystkim na poziomie szczepów oraz hufców

♦ Do osób zajmujących się kształceniem instruktorów i drużynowych

♦ Do osób tworzących program, które chcą interesująco i w ciekawej formie przedstawiać harcerzom podstawowe pojęcia ekonomiczne.

Zgłoszenia: do 7.11.2021

Dodatkowa składka członkowska:

  • 60 zł – dla osób niekorzystających z noclegów
  • 150 zł – dla osób korzystających z noclegów (piątek – niedziela),
  • 95 zł – dla osób korzystających z jednego noclegu

Płatna po mailowym potwierdzeniu zgłoszenia do dnia 9.11.2021 na konto podane w potwierdzeniu zgłoszenia.

Organizator wydarzenia: Wydział Wychowania Ekonomicznego GK ZHP

Partnerzy wydarzenia:

  • Warszawski Instytut Bankowości,
  • Małopolski Instytut Kultury,
  • Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • Chorągiew Śląska ZHP,
  • Referat Harcerski Chorągwi Śląskiej ZHP,
  • Harcerski Klub Gier Planszowych i Fabularnych „PAF”

Broszurka wydarzenia: https://tiny.pl/9wv43
Link do zgłoszeń: https://forms.office.com/r/r58UqF6u75

Załączniki:

• pdf Game Party

• harmonogram-game party

• warsztaty