Aktualności2021

Bezpieczni na obozach

Za nami kolejna trudna noc. Ewakuowanych zostało wiele obozów harcerskich w całej Polsce, ale wszyscy uczestnicy Harcerskiej Akcji Letniej ZHP są bezpieczni. Dzięki profesjonalizmowi instruktorów oraz dobrej współpracy ze służbami nikomu nic się nie stało.  Komendanci obozów na bieżąco pozostają w kontakcie ze służbami: strażą pożarną, policją, stacjami meteorologicznymi.

W związku ze zmieniającą się sytuacją pogodową w Polsce i coraz częściej występującymi wichurami, prosimy organizatorów wypoczynku, aby zwrócili szczególną uwagę na zabezpieczenie przestrzeni, w której przebywają uczestnicy np. stan techniczny namiotów, zabezpieczenie miejsc rozpalania ognia. Przypominamy o obowiązku codziennego zapoznawania się z prognozą pogody i ostrzeżeniami meteorologicznymi oraz hydrologicznymi dla miejsca lokalizacji obozu (np. za pośrednictwem aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania RSO, serwisu pogodowego IMGW-PIB www.pogodynka.pl).

Zachęcamy także do zapoznania się z nowelizacją Protokołu uzgodnień w zakresie bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami. W treści Protokołu znajdują się zarówno określone zadania organizatorów, jak i służb, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom obozów. Realizacja tych zadań jest obligatoryjna dla wszystkich obozów odbywających się pod namiotami. Ważnym dokumentem są również Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów pod namiotami. Materiał ten został opracowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i zawiera praktyczne wskazówki dotyczące m.in. zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom, postępowania na wypadek pożaru lub silnych podmuchów wiatru, rozpalania ognisk, wyposażania w podręczny sprzęt gaśniczy.