Uncategorized

Wszystkie sprawozdania złożone w terminie

Chorągiew Ziemi Lubuskiej jak każda organizacja ma obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Organizacje pożytku publicznego dodatkowo mają także obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania merytorycznego, w którym opisują między innymi swoją działalność w zakresie zadań statutowych.

Obydwa sprawozdania zostały już sporządzone, zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną i Komendę Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP a następnie złożone w urzędach. Można je również zobaczyć na naszej stronie internetowej w zakładce SPRAWOZDAWCZOŚĆ.

Zachęcamy do lektury!