Aktualnosci2016, Archiwum

Najwyższe odznaczenie WOSM-u dla wędrowników i akademików już w Polsce

2016-04-02 Odznaka skautow-Swiata-1

2016-04-02 Odznaka skautow-Swiata-1Ruszają zapisy na warsztaty (Odkrycie SWA)będące częścią programu „Odznaka Skautów Świata”. Warsztaty odbędą się w Kampinoskim Parku Narodowym w dniach 27-29 maja.
Związek Harcerstwa Polskiego rusza z nowym projektem o nazwie „Odznaka Skautów Świata”. Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane dla młodzieży w wieku 15-26 lat przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM). Aby ją zdobyć każdy z uczestników musi przejść przez 2 elementy związane z pokojem, rozwojem lub środowiskiem naturalnym:

1. Odbyć 21h szkolenie, podczas którego zapozna się z problemem związanym przynajmniej z jednym z wyżej wymienionych obszarów tematycznych (Odkrycie SWA).

2. Zrealizować długoterminowy (co najmniej 80-godzinny) projekt społeczny czyli dobrowolne zobowiązanie, by przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z rozwojem, pokojem lub środowiskiem naturalnym (Służba SWA).

Odkrycie to pierwszy etap w programie Odznaki Skautów Świata. Chodzi w nim o to, by poznawać globalne problemy, a później powiązać je z lokalnym kontekstem. Podczas Odkrycia wędrownik/akademik poznaje stawiane przed nim wyzwania i uczy się na nie reagować. Po nabyciu odpowiednich umiejętności może rozpocząć opracowywanie projektu rozwiązującego problematyczne kwestie. Odkrycie to przygoda, która trwa kilka dni (minimum 21 godzin).

Więcej na temat idei „Odznaki Skautów Świata” znajdziecie w Wytycznych programowych zamieszczonych w CBP <tutaj> 

Pierwsze Odkrycie w Polsce odbędzie się w Kampinoskim Parku Narodowym jego tematyką będzie ekologia i puszczaństwo.

Termin: 27-29maja
Miejsce: Laski (pod Warszawą)
Koszt: 80 zł.
Zgłoszenia do: 16 maja 2016 roku na adres  gajusz@zhp.net.pl
Ilość miejsc ograniczona do 20.

pwd. Grzegorz Malcherczyk