Aktualności2015, Archiwum

Uchwały Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

logo chzl artykul

logo chzl artykulKomenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na swoim posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2015 roku podjęła uchwały:

Uchwała nr 1/2015 w sprawie zwołania na dzień 14 marca 2015 r. Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP . Pełna treść uchwały.

Uchwała nr 2/2015 w sprawie powołania zespołu do spraw konsultacji uchwał i wniosków na Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP. Pełna treść uchwały.