Aktualności2013, Archiwum

Rekomendacje do władz Naczelnych ZHP

38ZJAZD LOGO

38ZJAZD LOGODelegaci Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na XXXVIII Zjazd ZHP, członkowie władz naczelnych ZHP, członkowie Komendy Choragwi ZHP rekomendują dh. hm. Dariusza Zajączkowskiego HR – skarbnika Choragwi ZHP, przewodniczącego ChKSI do Rady Naczelnej ZHP.