Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2018lato-01 

 

Projekt "Też potrafię - grupowe zajęcia wspierające i rozwijające osoby niepełnosprawne”

logo--nieprzetarty-szlakOrganizator projektu:   Wydział Nieprzetartego Szlaku GK ZHP

Założenia projektu: organizacja zajęć indywidualnych i grupowych w trakcie 6-dniowych warsztatów przeprowadzanych w OSW ZHP „Nadwarciański Gród” oraz OSW ZHP „Perkoz” w Załęczu Wielkim”.Podczas warsztatów beneficjenci będą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach m.in.: w plastycznych, muzyczno-rytmicznych, teatralnych, fotograficznych, turystyczno-krajoznawczych.

Termin: od 7 kwietnia do 6 grudnia 2014 roku

Uczestnicy: osoby niepełnosprawne w wieku od 7 do 26 lat

Odpłatność: projekt jest dofinansowywany ze środków, PFRON więc udział w nim jest nieodpłatny.

Zgłoszenia: do 7 marca wg załączonego wzoru

Więcej szczegółów w załączonej informacji