Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Baner naglowek Dzika6 02 

 

Projekty 2013

Organ Nazwa projektu Zakres Okres realizacji

logo Urzad Miasta ZG

Harcerskie Centrum Zimowe "Odkrywcy świata" Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonegoz działalnością wychowawczą 04.01-31.01.2013 Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG NARCIARSKA ZIMA 2013- obóz
w Zakopanem
Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonegoz działalnością wychowawczą 04.01-31.01.2013 Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG Projekt2013-Wychowawci nie jesteś sam-w1Punkt konsultacyjno-interwencyjny
"WYCHOWACO NIE JESTEŚ SAM"
Z zakresu pomocy społecznej Centrum Wolontariatu realizowane przez szkolenie wolontariuszy 11.02-10.12.2013
logo Urzad Miasta ZG Szkoła granatowych Zadanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.Popularyzacja różnych dziedzin wiedzy 22.02-31.12.2013
logo Urzad Miasta ZG

HAT-2Harcerska
Akademia
Twórczości
.
Artystyczna Lokomotywa 

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 25.03-30.12.2013
logo Urzad Miasta ZG "Superbezpieczni 2" Upowszechniania i wspierania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Zielonej Góry oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 10.09-10.12.2013
logo Urzad Miasta ZG "SUPERBEZPIECZNI" Upowszechniania i wspierania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Zielonej Góry oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 01.03-05.09.2013
logo Urzad Miasta ZG Cztery żywioły czyli życie , aktywności, wiedza i inspiracje Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą (obozy, kolonie i półkolonie) 10.07-06.08.2013
logo Urzad Miasta ZG Szkolenie harcerskich wolontariuszy STREETWORKERSKA INTERWENCJA "WYRWA" Centrum Wolontariatu realizowane przez szkolenie wolontariuszy 29.01.2013
logo Urzad Miasta ZG Czas Harcerskich Pokoleń Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 28.03.2013
logo Urzad Miasta ZG Projekt2013-Harcerskie-Zajecia-SwietlicoweHarcerska świetlica profilaktyczno-wychowawcza W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 02.04.2013
logo Urzad Miasta ZG Punkt wczesnej interwencji terapeutycznej dla dzieci i młodzieży W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 02.04.2013
logo Urzad Miasta ZG Projekt2013-Sciezkami-zdrowia-02Obóz profilaktyczno-terapeutyczny "Ścieżkami  zdrowia" W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 26.04.2013
       

logo U Marsz Woj LubUrząd Marszałkowski

"Woda wędrowanie wyzwanie" W obszarze turystyki regionalnej - wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży, mającego na celu upowszechnianie turystyki i wiedzy na temat regionu, budowanie tożsamości regionalnej, zapoznanie z historią i dziedzictwem kulturowym regionu 27.03.2013

logo U Marsz Woj LubUrząd Marszałkowski

"Artystyczna Kużnia Harcerska"
(2 edycja)
Wspierania wartościowych przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim, podejmowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty, w zakresie, rozwoju kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz promocji walorów kulturowych województwa 19.03.2013

logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski

VII Sejmik Wędrowniczy "Ciągle pniemy się w zwyż, czyli dyskusje lubuskich wędrowników o rzeczach ważnych i ważniejszych" W obszarze edukacji- organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji związanych z różnymi formami edukacji 01.09-24.10.2013
logo U Marsz Woj Lub
UM ROPS
Projekt20130Bezpieczny-Gigant-w2Punkt
Integracji Wspierającej
"BEZPIECZNY GIGANT"
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 28.03.2013
logo U Marsz Woj Lub
UM PFRON
Razem latwiej-w-rs„RAZEM ŁATWIEJ” program wsparcia doświadczeń zawodowych młodzieży z niepełnosprawnością- II edycja
Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy  
       

logo koKuratorium Oświaty

Cztery żywioły czyli życie , aktywności, wiedza i inspiracje Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonegoz działalnością wychowawczą 30.06-08.08.2013
       

Logo Woj Lub rgbw2

Projekt2013-Ujrzyj dobry Swiat Narkotyki-w1UJRZYJ
DOBRY ŚWIAT
O wsparcie realizacji zadań w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”,„Bezpieczeństwo w szkole  

Logo Woj Lub rgbw2

Cztery żywioły czyli życie , aktywność, wiedza i inspiracje W obszarze pomocy społecznej.Działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym m.in. skazanych i ich rodzin 20.06-31.12.13
       

HERB Leknica-w2

Łęknica Realizacja różnych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania edukacyjno – poznawcze w zakresie krajoznawstwa. 13.07-26.07.2013
HERB Trzciel1 Urząd Miejski Trzciel Realizacja różnych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania edukacyjno – poznawcze w zakresie krajoznawstwa. 30.06-13.07.2013

HERB GMINY ZIELONA GoRA

Gmina Zielona Góra

cztery zywioly-2013Dzieci z Gminy Zielona Góra jadą do Niesulic  Realizacja różnych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania edukacyjno – poznawcze w zakresie krajoznawstwa. 30.06-13.07.2014
Herb gmina Dabie Urząd Gminy Dąbie Realizacja różnych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania edukacyjno – poznawcze w zakresie krajoznawstwa. 13.07-26.07.2013

Herb  Sulechow

Urząd Miasta Sulechów

 Niesulice2013-w5Warsztaty profilaktyczno - wychowawcze organizacja warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów lub kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Sulechów 26.07-08.08.2013
Herb Krosno Odrzanskie Krosno Odrzańskie Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej 13.07-26.07.2013