Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Naglowek-jesien-04a  

 

Projekty 2018

Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu Zakres Okres realizacji

logo Urzad Miasta ZG
logo-mops-2018a

Propagowanie i wspieranie działań wolontarystycznych   
III - XI
logo Urzad Miasta ZG
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury. Obchody wielkiego jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia utworzenia ZHP
 II - XII
logo Urzad Miasta ZG
W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
III - XII
logo Urzad Miasta ZG
Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
VI - VIII

logo Urzad Miasta ZG
logo-mops-2018a

Profilaktyka przeciwdziałanie narkomani, wsparcie działań dotyczących
podnoszenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożenia
używania środków odurzających , substancji psychotropowych
 
IV - XII

logo Urzad Miasta ZG
logo-mops-2018a

Program wczesnej profilaktyki
uzależnienia do alkoholu
V - XII
logo Urzad Miasta ZG
Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego
III - XII
       
Projekt
współfinansowany  przez
Nazwa projektu Zakres  Okres realizacji
logo U Marsz Woj Lub    Urząd Marszałkowski   100 harcerskich iskier w Lubuskiem Promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów. Program rozwoju lubuskiej turystyki do 2020 VI - VIII

logo U Marsz Woj LubUrząd Marszałkowski

 COOLturalne Lubuskie  W obszarze promocji województwa, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  V - VIII

logo U Marsz Woj LubUrząd Marszałkowski

Mamy Niepodległą! – Mamy Moc! Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe 20.VI - 30.XI
       
Projekt współfinansowany przez Nazwa  Zakres Okres realizacji
logo ko Na szlaku harcerskiej przygody  Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2018 roku  06.VIII - 16.VIII 
       
Aktualizacja: 07.05.2019      

 

 

Witryna dla członków ZHP

Baner boczny e-choragiew-01

COVID-19

Propozycje progr Koronawirus post

1% dla ZHP

baner-PIT2020 GB-w1