Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Naglowek-jesien-04a  

 

Projekty 2016

Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu Zakres Okres realizacji
logo Urzad Miasta ZG
Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połaczonego z działalnością wychowawczą
18.01-29.01.2016
logo Urzad Miasta ZG
„Szkolenie harcerskich wolontariuszy Streetworkerska interwencja „Wyrwa”
Centrum Wolontariatu realizowane przez szkolenie wolontariuszy
01-03-30.12.2016
logo Urzad Miasta ZG
CUD
ChcęUmiem Działam 
 w zakresie ochrony i promocji zdrowia
10.02 - 18.12.2016 
logo Urzad Miasta ZG
 HARCERSCY SENIORZY …
służba
dla siebie, dla miasta, dla regionu
Wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowych. Przedsięwzięć wspomagających rozwój wspólnot i proces integracji społeczności lokalnej
02.02 - 30.12.2016 
logo Urzad Miasta ZG
 TU JEST NASZE MIEJSCEKontynuacja służby
„DZIŚ-JUTRO-POJUTRZE”
 
 Wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr
02.02 - 30.12.2016 
logo Urzad Miasta ZG
"Odkrywamy horyzonty"
.Kształcenie i wspieranie harcerskich liderów młodzieżowych oraz zespołów ich kształcących
Zadanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
III - XII. 2016
logo Urzad Miasta ZG
Punkt wczesnej Interwencji terapeutycznej dla dzieci i młodzieży.
W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym III - XII. 2016
logo Urzad Miasta ZG
GOTÓW
W zakresie upowszechniania i wspierania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
IV - XII. 2016
logo Urzad Miasta ZG
Konferencja Naukowo-metodyczna:  "BEZPIECZEŃSTWO MŁODZIEŻY W DWUGŁOSIE POKOLEŃ"
Upowszechnianie i wspieranie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologom społecznym IX - XI. 2016 
logo Urzad Miasta ZG
"Wojownik światła"
Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połaczonego z działalnością wychowawczą
(obozy,kolonie i półkolonie)
01-14.07.2016
 
 
 
 
Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu Zakres Okres realizacji

logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski
 

ZIELONE WĘDROWANIE
Najpiękniejsze zielone szlaki są w Lubuskim
 Promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuski
 III - X. 2016
LUBUSKI FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ
 W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
IX - XII. 2016 
"Wojownik światła"
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
14 - 27.07.2016
„Harcerska Baza Turystyczna w Niesulicach - bezpieczna, zielona i ekologiczna” 
Promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmujące rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu 
12.07 - 30.08.2016
„Harcerska Baza Turystyczna w Niesulicach miejscem rozwoju dzieci i młodzieży”
Promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmujące rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu 
12.07 - 30.08.2016
Profilaktyczne Patrole Młodzieżowe
 W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym profilaktyka uniwersalna dzieci, młodzieży i rodziców oraz organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania profilaktyczne z zakresu narkomanii
IV - XII. 2016
       
Projekt
współfinansowany przez
 Nazwa projektu   Zakres  Okres realizacji
 logo ko
 
Kuratorium Oświaty
"Wojownik światła"  Organizacja wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży szkolnej
01.07 - 09.08.2016
       
Projekt
współfinansowany przez
 Nazwa projektu  Zakres  Okres realizacji
HERB Strzelce Krajenskie
Gmina Strzelce Krajeńskie

 "HARC P.A.T.A .
Harcerski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej

Wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowych. Przedsięwzięć wspomagających rozwój wspólnot i proces integracji społeczności lokalnej.
 III - XII. 2016
 HERB Strzelce Krajenskie
Gmina Strzelce Krajeńskie
V jubileuszowa edycja
Rajdu Harcerskiego "PARALAKSA"
 
Upowszechnianie Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji w tym osbó niepełnosprawnych. Organizowanie jednorazowych i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących Gminę Strzelce Krajeńskie. Prowadzenie działań popularyzujących sport i rekreację 
V - VI. 2016
 HERB Strzelce Krajenskie
Gmina Strzelce Krajeńskie
M.I.N.O.S
miejska imprez na orientację po Strzelcach Krajeńskich
 
Zadanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
III - V. 2016
 HERB Strzelce Krajenskie
Gmina Strzelce Krajeńskie
 rh+
powołanie harcerskiego Klubu Ratowniczego
 Ochrona zdrowia i profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.Organizacja imprez profilaktyczno-edukacyjnych
 III - XII. 2016
 HERB Strzelce Krajenskie
Gmina Strzelce Krajeńskie
 Z3
zuchowe zabawy zimowe
Upowszechnianie Kultury Fizycznej , Sportu i Rekreacji w tym osób niepełnosprawnych. Prowadzenie działań popularyzujących sport i rekreację  III - XII. 2016 
 HERB Strzelce Krajenskie
Gmina Strzelce Krajeńskie
WIZARD
warsztaty i zajęcia aktywizacji ruchowo-dynamicznej
 
Ochrona zdrowia i profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii  III - X. 2016 
 HERB Leknica-w2
Gmina Łęknica
"Wojownik światła" Organizacja wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień
01 - 14.07.2016
 HERB Trzciel1
Gmina Trzciel
"Wojownik światła" Organizacja wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży
szkolnej.
01 - 14.07.2016
       
 Aktualizacja:29.07.2016      
       

Witryna dla członków ZHP

Baner boczny e-choragiew-01

COVID-19

Propozycje progr Koronawirus post

1% dla ZHP

baner-PIT2020 GB-w1