Projekty 2015

Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu Zakres Okres realizacji
logo Urzad Miasta ZG " Punkt wczesnej interwencji dla dzieci i  młodzieży" Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych od środków psychoaktywnych
i współuzależnionych
01.03-30.12.2015

logo Urzad Miasta ZG "Kolumbowie XXI wieku -kontynuacja" Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr wspierania rozwoju kultury oraz podtrzymywania tradycji narodowych 01.02-30.12.2015
logo Urzad Miasta ZG "Czerwona Szpilka -rozwinięcie - dla siebie,
dla - miasta"
Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr wspierania rozwoju kultury oraz podtrzymywania tradycji narodowych 01.02-30.11.2015
logo Urzad Miasta ZG

HAZ2015-1Harcerskie Centrum Zimowe 2015
„Wygrane ferie”

Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 16.02-27.02.2015
logo Urzad Miasta ZG

"Szlakami rozwoju"

 Zadanie w zakresie nauki, edukacji, oswiaty i wychowania popularyzacja różnych dziedzin wiedzy. Kształcenie i wspieranie harcerskich liderów młodzieżowych oraz zespołów ich kształcących. 01.03- 30.12.2015
logo Urzad Miasta ZG

"Matecznik"

Zajecia warsztatowe, treningowe z zakresu profilaktyki przemocy, świadomości zagrożeń i redukowania obszarów ryzyka w codziennym funkcjonowaniu w przestrzeni społecznej 01.02 - 30.06.2015
logo Urzad Miasta ZG

„Moje miasto bezpieczną przystanią”

Z zakresu upowszechniania i wspierania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Zielonej Góry oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 01.03- 30.06.2015
logo Urzad Miasta ZG

1Kraina-Talentow-w02

Organizacja aktywnych form wolnego czasu dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą 1.07 - 31.07.2015
logo Urzad Miasta ZG

„Szkolenie harcerskich wolontariuszy Streetworkerska interwencja „Wyrwa”

Centrum Wolontariatu realizowane przez szkolenie wolontariuszy 1.08 - 31.12.2015
logo Urzad Miasta ZG

CoolturalneWakacje2

Organizacja letniego wypoczynku - półkolonii dla dzieci 01.08 - 30.08.2015
 
 
 
 
 Projekt
współfinansowany przez
 Nazwa projektu  Zakres  Okres realizacji

 logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski

 „Akademia twórczości-odkrywamy talenty” 2 edycja  Wartościowe przedsięwzięcia o charakterze wojewódzkim w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz walorów kulturowych województwa  01.03- 30.12.2015

logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski

1Kraina-Talentow-w02 Zapewnianie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną, w tym poprzez organizację działań wypoczynkowo-terapeutycznych  01.06- 31.07.2015

2015-08-18 logo-ROPS

1Kraina-Talentow-w02 Zadanie publiczne pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin o osób 1.07 - 31.07.2015

 logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski

maly-ratownik-w3 Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
1.06 - 30.08.2015

logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski

"Trzeźwy umysł" Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 1.06 - 30.08.2015
       
 Projekt
współfinansowany przez
 Nazwa projektu  Zakres  Okres realizacji

Logo Woj Lub rgbw2

"Radzenie sobie w trudnych sytuacjach relacyjnych w kontakcie z klientem" Szkolenie pracowników obszaru pomocy społecznej zatrudnionych w instytucjach pomocowych w województwie lubuskim. 
1.06 - 31.12.2015 
       
 Projekt
współfinansowany przez
 Nazwa projektu  Zakres  Okres realizacji

logo ko Kuratorium Oświaty

1Kraina-Talentow-w02 Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodziezy szkolnej  1.06 - 31.07.2015

logo ko Kuratorium Oświaty

 "Nadmorska Kraina Talentów"  Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej  1.07 - 31.07.2015

 

     
 Projekt
współfinansowany przez
 Nazwa projektu  Zakres  Okres realizacji
 HERB Trzciel1
Gmina Trzciel
 1Kraina-Talentow-w02  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej  1.06 - 31.07.2015
 Herb gmina Dabie
Gmina Dąbie
1Kraina-Talentow-w02 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej  1.07 - 31.07.2015 
 HERB Leknica-w2
Gmina Łęknica
 1Kraina-Talentow-w02 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień
1.06 - 31.07.2015

Herb  Sulechow
Urząd Miasta Sulechów

1Kraina-Talentow-w02 Organizacja warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Sulechów
1.07 - 31.07.2015