Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Naglowek-jesien-04a  

 

Projekty 2014

Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu Zakres Okres realizacji

logo Urzad Miasta ZG

HarcCentrZimowe-balwan-w3Harcerskie Centrum Zimowe
"Zimowa Kraina Talentów"
Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą 03.02-14.02.2014 Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG Szkolenie harcerskich wolontariuszy STREETWORKERSKA INTERWENCJA "WYRWA" Centrum Wolontariatu realizowane przez szkolenie wolontariuszy 01.02-30.12.2014
Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG Punkt Konsultacyjno-interwencyjny
"Wychowawco nie jestes sam"
Wsparcie nauczycieli w sytuacji doświadczonej agresji ze strony uczniów 01.02-30.12.2014
Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG "SuPerBezpieczni - edycja 3" Upowszechnianie i wspieranie działań mających na celu bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta. 01.02-30.10.2014
Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG Program wychowania zdrowotnego
"Ścieżkami zdrowia"
Promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywny tryb  życia i zdrowy styl życia. 01.03-30.06.2014
Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG "Zielona Szkoła dla Granatowych" Kształcenie i wspieranie harcerskich liderów młodzieżowych oraz zespołów ich kształcenia 01.03-30.04.2014
Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG "Czerwona Szpilka" Wspieranie rozwoju kultury 01.03-30.11.2014
Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG "Kolumbowie XXI wieku" Wspieranie rozwoju kultury
i ochrony jej dóbr
01.03-30.12.2014
Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG "Harcerska Akademia Twórczości-rozwijamy swoje pasje" Wspieranie z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci
i młodzieży
01.02-30.12.2014
Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG Warsztat przyjaźni Z zakresu upowszechniania i wspierania działań majacych na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego mieszkańców oraz przeciwdziałania patologiom. 01.04-30.06.2014
Zrealizowane
logo Urzad Miasta ZG "Kraina talentów" Organizacja aktywnych form spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, zastępczych z problemem alkoholowym lub zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem z Miasta Zielona Góra

10.07-31.07.2014
Zrealizowane

logo Urzad Miasta ZG "Punkt wczesnej interwencji dla dzieci i młodzieży" Prowadzenie przez specjalistę zbiórek tematycznych dotyczących uzależnienia od narkotyków we wszystkich drużynach w mieście.

01.03-30.11.2014
Zrealizowane

logo Urzad Miasta ZG "70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego" Uroczystość w asyście Wojska Polskiego z wystawieniem kompanii honorowej i apelem poległych. 1 sierpnia
godz. 17:00
Zrealizowane
       
Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu
Zakres
Okres realizacji

logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski

25 Wolności-Harcerskie Ogniska nad Odrą, Nysą i Wartą Rozwój kultury i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, organizowanie uroczystości
i imprez związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic
01.05-30.11.2014
Zrealizowane
 logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski
 Odkrywcy Lubuskich Szlaków  W zakresie promowania turystyki
i krajoznawstwa w województwie lubuskim
 01.03-30.09.2014
Zrealizowane
logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski
VIII Sejmik Wędrowniczy "Starajcie się zostawić ten świat lepszym, niż go zastaliście, czyli dyskusje lubuskich wędrowników o rzeczach ważnych
i ważniejszych."
W obszarze edukacji, różne formy edukacji 01.10-30.12.2014
Zrealizowane

2015-08-18 logo-ROPS 

"Kraina talentów" Opieka nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną z województwa lubuskiego poprzez organizację działań wypoczynkowo-terapeutycznych 05.07-31.07.2014
Zrealizowane
"Perspektywa przyszłosci"
Program wsparcia aktywności zawodowej i społecznej młodzieży niepełnosprawnej
23.06-31.07.2014
Zrealizowane
       
Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu Zakres Okres realizacji
Logo Woj Lub rgbw2  "Radzenie sobie w trudnych sytuacjach relacyjnych w kontakcie z klientem"  Cykl szkoleń dla pracowników socjalnych.  30.05-07.07.2014
Zrealizowane
       
 Nazwa projektu  Zakres Okres realizacji 
logo koKuratorium Oświaty  "Kraina Talentów" Organizacja wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej   25.07-14.08.2014
Zrealizowane
logo koKuratorium Oświaty "Nadmorska Kraina Talentów" Organizacja wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej 21.07-06.08.2014
Zrealizowane
       
Projekt współfinansowany przez Nazwa projektu Zakres Okres realizacji
logoFundacji-II-Stulecia-w2 "Szkoła granatowych - kurs przewodnikowski" Różne formy kształcenia drużynowych oraz tworzenie wymiany, tworzenia warunków do wymiany doświadczeń kształceniowych pomiędzy środowiskami harcerskimi 10.09-10.11.2014
Zrealizowane
       
Projekt współfinansowany przez Nazwa projektu Zakres Okres realizacji

HERB GMINY ZIELONA GoRA

Akademia Twórczości - 
Rozwijamy swoje pasje
Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Łężycy. Prowadzenie warsztatów artystycznych. 01.02-15.12.2014
Zrealizowane

HERB GMINY ZIELONA GoRA

"Kraina Talentów"

Organizacja wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej nad jeziorem w Niesulicach

25.07-07.08.2014
Zrealizowane

HERB Leknica-w2
Gmina Łęknica

  "Kraina Talentów" Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzażelnień 12.07-25.07.2014
Zrealizowane
HERB Trzciel1
Gmina Trzciel
  "Kraina Talentów" Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 12.07-25.07.2014
Zrealizowane

Herb gmina Dabie
Gmina Dąbie

   "Kraina Talentów" Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 12.07-25.07.2014
Zrealizowane

Witryna dla członków ZHP

Baner boczny e-choragiew-01

COVID-19

Propozycje progr Koronawirus post

1% dla ZHP

baner-PIT2020 GB-w1