Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Naglowek-jesien-04a  

 

Projekty 2017

Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu Zakres Okres realizacji
logo Urzad Miasta ZG
W zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
II
logo Urzad Miasta ZG
„Szkolenie harcerskich wolontariuszy SREETWORKERSKA INTERWENCJA „WyRWA”
Prowadzenie centrum wolontariatu, realizowane przez szkolenie wolontariuszy, współpraca z placówkami pomocy społecznej i oświatowymi w zakresie pracy wolontariuszy.
III - XII
logo Urzad Miasta ZG
„Źródło energii harcerskiej-śladami Olgi Drahonowskiej” 
 W zakresie turystyki, poznawania i popularyzacji walorów krajoznawczych i turystycznych Miasta Zielona Góra
III - IX
logo Urzad Miasta ZG
 Harcerska Giełda programowa
”KUFER POMYSŁÓW”
W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
 III - XII
logo Urzad Miasta ZG
   „Pamiętajmy o naszej historii - kontynuacja”
 W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
II - XII
logo Urzad Miasta ZG Program wczesnej profilaktyki uzależnienia od alkoholu „ścieżkami zdrowia" W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
VI - VIII
logo Urzad Miasta ZG
Punkt wczesnej Interwencji terapeutycznej dla dzieci i młodzieży.
W zakresie przeciwdziałania narkomanii III - XII
logo Urzad Miasta ZG
"Odkrywamy nowe Horyzonty"
Z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania III - XII
logo Urzad Miasta ZG "Matecznik" Upowszechnianie i wspieranie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Program przeciwdziałania przemocy V - XII
logo Urzad Miasta ZG Gabinet wsparcia -
Poradnia młodzieżowa
Szkolenie młodzieżowych wolontariuszy III
logo Urzad Miasta ZG Sprawności dla wytrwałych Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży VII
logo Urzad Miasta ZG "Pięknie żyć" Program pomocy społecznej IV - XII
 
 
 
 
Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu
Zakres
Okres realizacji
logo U Marsz Woj LubUrząd Marszałkowski
 „Młodzieżowe Centrum Profilaktyczne"
 Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
III - XII
logo U Marsz Woj LubUrząd Marszałkowski
"Wczoraj, Dzisiaj, Pojutrze". Kronika 60-lecia Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP"
zadanie w obszarze kultury: rozwój kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów kulturowych województwa
III - XII
„Lubuskie wędrowanie"
Turystyka regionalna 
III - VII
 
logo U Marsz Woj Lub2015-08-18 logo-ROPS
Profilaktyczne Patrole Młodzieżowe
 Przeciwdziałanie uzależnieniom od narkomanii
 
IV - XII 
logo U Marsz Woj LubUrząd Marszałkowski
"Harcerska baza turystyczna w Niesulicach miejscem rozwoju dzieci i młodzieży duchu wolności od uzależnień"
Stworzenie Letniego Centrum Profilaktyki
VI - VIII
       
Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu Zakres Okres realizacji
 logo ko Kuratorium Oświaty  "Sprawności dla wytrwałych"  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z województwa lubuskiego.  VII - VIII
       
 Projekt
współfinansowany przez
 Nazwa projektu  Zakres  Okres realizacji
HERB Leknica-w2Gmina Łęknica  "Sprawności dla wytrwałych"  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależeń.  VII
       

Aktualizacja: 15.09.2017

Witryna dla członków ZHP

Baner boczny e-choragiew-01

COVID-19

Propozycje progr Koronawirus post

1% dla ZHP

baner-PIT2020 GB-w1