Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Naglowek-jesien-04a  

 

Punkt Integracji Wspierającej "Bezpieczny Gigant"

Projekt20130Bezpieczny-Gigant-w2W ramach przedkładanego projektu chcemy zrealizować następujące cele:

  1. Zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży w sytuacji kryzysowej
  2. Przeprowadzenie wstępnej diagnozy sytuacji dzieci i młodzieży
  3. Przygotowanie wolontariackiego-stretworkerskiego ruchu młodzieży pracującego wśród tych, którzy zdecydowali się na ucieczkę i kontakt z narkotykami, jako formę rozwiązania problemu.
  4. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zachowań ryzykownych (przestępczych i patologicznych w tym sięgania po środki psychoaktywne) wśród osób, które zdecydowały się na ucieczkę z domu lub ze szkoły
  5. Zmotywowanie młodych ludzi do kontaktu ze specjalistami pracującymi w Punkcie Interwencji Wspierającej, w celu uzyskania profesjonalnego wsparcia

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedli, poprzez aktywność streetworkerów zmierzającą do zmniejszenia liczby młodych ludzi przesiadujących na klatkach schodowych, ławkach osiedlowych w godzinach zajęć szkolnych

Witryna dla członków ZHP

Baner boczny e-choragiew-01

COVID-19

Propozycje progr Koronawirus post

1% dla ZHP

baner-PIT2020 GB-w1