Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Naglowek-jesien-04a  

 

Projekty 2013

Organ Nazwa projektu Zakres Okres realizacji

logo Urzad Miasta ZG

Harcerskie Centrum Zimowe "Odkrywcy świata" Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonegoz działalnością wychowawczą 04.01-31.01.2013 Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG NARCIARSKA ZIMA 2013- obóz
w Zakopanem
Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonegoz działalnością wychowawczą 04.01-31.01.2013 Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG Projekt2013-Wychowawci nie jesteś sam-w1Punkt konsultacyjno-interwencyjny
"WYCHOWACO NIE JESTEŚ SAM"
Z zakresu pomocy społecznej Centrum Wolontariatu realizowane przez szkolenie wolontariuszy 11.02-10.12.2013
logo Urzad Miasta ZG Szkoła granatowych Zadanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.Popularyzacja różnych dziedzin wiedzy 22.02-31.12.2013
logo Urzad Miasta ZG

HAT-2Harcerska
Akademia
Twórczości
.
Artystyczna Lokomotywa 

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 25.03-30.12.2013
logo Urzad Miasta ZG "Superbezpieczni 2" Upowszechniania i wspierania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Zielonej Góry oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 10.09-10.12.2013
logo Urzad Miasta ZG "SUPERBEZPIECZNI" Upowszechniania i wspierania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Zielonej Góry oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 01.03-05.09.2013
logo Urzad Miasta ZG Cztery żywioły czyli życie , aktywności, wiedza i inspiracje Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą (obozy, kolonie i półkolonie) 10.07-06.08.2013
logo Urzad Miasta ZG Szkolenie harcerskich wolontariuszy STREETWORKERSKA INTERWENCJA "WYRWA" Centrum Wolontariatu realizowane przez szkolenie wolontariuszy 29.01.2013
logo Urzad Miasta ZG Czas Harcerskich Pokoleń Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 28.03.2013
logo Urzad Miasta ZG Projekt2013-Harcerskie-Zajecia-SwietlicoweHarcerska świetlica profilaktyczno-wychowawcza W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 02.04.2013
logo Urzad Miasta ZG Punkt wczesnej interwencji terapeutycznej dla dzieci i młodzieży W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 02.04.2013
logo Urzad Miasta ZG Projekt2013-Sciezkami-zdrowia-02Obóz profilaktyczno-terapeutyczny "Ścieżkami  zdrowia" W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 26.04.2013
       

logo U Marsz Woj LubUrząd Marszałkowski

"Woda wędrowanie wyzwanie" W obszarze turystyki regionalnej - wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży, mającego na celu upowszechnianie turystyki i wiedzy na temat regionu, budowanie tożsamości regionalnej, zapoznanie z historią i dziedzictwem kulturowym regionu 27.03.2013

logo U Marsz Woj LubUrząd Marszałkowski

"Artystyczna Kużnia Harcerska"
(2 edycja)
Wspierania wartościowych przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim, podejmowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty, w zakresie, rozwoju kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz promocji walorów kulturowych województwa 19.03.2013

logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski

VII Sejmik Wędrowniczy "Ciągle pniemy się w zwyż, czyli dyskusje lubuskich wędrowników o rzeczach ważnych i ważniejszych" W obszarze edukacji- organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji związanych z różnymi formami edukacji 01.09-24.10.2013
logo U Marsz Woj Lub
UM ROPS
Projekt20130Bezpieczny-Gigant-w2Punkt
Integracji Wspierającej
"BEZPIECZNY GIGANT"
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 28.03.2013
logo U Marsz Woj Lub
UM PFRON
Razem latwiej-w-rs„RAZEM ŁATWIEJ” program wsparcia doświadczeń zawodowych młodzieży z niepełnosprawnością- II edycja
Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy  
       

logo koKuratorium Oświaty

Cztery żywioły czyli życie , aktywności, wiedza i inspiracje Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonegoz działalnością wychowawczą 30.06-08.08.2013
       

Logo Woj Lub rgbw2

Projekt2013-Ujrzyj dobry Swiat Narkotyki-w1UJRZYJ
DOBRY ŚWIAT
O wsparcie realizacji zadań w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”,„Bezpieczeństwo w szkole  

Logo Woj Lub rgbw2

Cztery żywioły czyli życie , aktywność, wiedza i inspiracje W obszarze pomocy społecznej.Działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym m.in. skazanych i ich rodzin 20.06-31.12.13
       

HERB Leknica-w2

Łęknica Realizacja różnych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania edukacyjno – poznawcze w zakresie krajoznawstwa. 13.07-26.07.2013
HERB Trzciel1 Urząd Miejski Trzciel Realizacja różnych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania edukacyjno – poznawcze w zakresie krajoznawstwa. 30.06-13.07.2013

HERB GMINY ZIELONA GoRA

Gmina Zielona Góra

cztery zywioly-2013Dzieci z Gminy Zielona Góra jadą do Niesulic  Realizacja różnych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania edukacyjno – poznawcze w zakresie krajoznawstwa. 30.06-13.07.2014
Herb gmina Dabie Urząd Gminy Dąbie Realizacja różnych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania edukacyjno – poznawcze w zakresie krajoznawstwa. 13.07-26.07.2013

Herb  Sulechow

Urząd Miasta Sulechów

 Niesulice2013-w5Warsztaty profilaktyczno - wychowawcze organizacja warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów lub kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Sulechów 26.07-08.08.2013
Herb Krosno Odrzanskie Krosno Odrzańskie Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej 13.07-26.07.2013

Witryna dla członków ZHP

Baner boczny e-choragiew-01

COVID-19

Propozycje progr Koronawirus post

1% dla ZHP

baner-PIT2020 GB-w1