Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Naglowek-jesien-04  

 

Projekty 2018

Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu Zakres Okres realizacji

logo Urzad Miasta ZG
logo-mops-2018a

Propagowanie i wspieranie działań wolontarystycznych   
III - XI
logo Urzad Miasta ZG
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury. Obchody wielkiego jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia utworzenia ZHP
 II - XII
logo Urzad Miasta ZG
W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
III - XII
logo Urzad Miasta ZG
Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
VI - VIII

logo Urzad Miasta ZG
logo-mops-2018a

Profilaktyka przeciwdziałanie narkomani, wsparcie działań dotyczących
podnoszenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
w zakresie wczesnego rozpoznawania zagrożenia
używania środków odurzających , substancji psychotropowych
 
IV - XII

logo Urzad Miasta ZG
logo-mops-2018a

Program wczesnej profilaktyki
uzależnienia do alkoholu
V - XII
logo Urzad Miasta ZG
Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego
III - XII
       
Projekt
współfinansowany  przez
Nazwa projektu Zakres  Okres realizacji
logo U Marsz Woj Lub    Urząd Marszałkowski   100 harcerskich iskier w Lubuskiem Promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów. Program rozwoju lubuskiej turystyki do 2020 VI - VIII

logo U Marsz Woj LubUrząd Marszałkowski

 COOLturalne Lubuskie  W obszarze promocji województwa, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  V - VIII

logo U Marsz Woj LubUrząd Marszałkowski

Mamy Niepodległą! – Mamy Moc! Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe 20.VI - 30.XI
       
Projekt współfinansowany przez Nazwa  Zakres Okres realizacji
logo ko Na szlaku harcerskiej przygody  Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2018 roku  06.VIII - 16.VIII 
       
Aktualizacja: 07.05.2019      

 

 

Projekty 2016

Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu Zakres Okres realizacji
logo Urzad Miasta ZG
Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połaczonego z działalnością wychowawczą
18.01-29.01.2016
logo Urzad Miasta ZG
„Szkolenie harcerskich wolontariuszy Streetworkerska interwencja „Wyrwa”
Centrum Wolontariatu realizowane przez szkolenie wolontariuszy
01-03-30.12.2016
logo Urzad Miasta ZG
CUD
ChcęUmiem Działam 
 w zakresie ochrony i promocji zdrowia
10.02 - 18.12.2016 
logo Urzad Miasta ZG
 HARCERSCY SENIORZY …
służba
dla siebie, dla miasta, dla regionu
Wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowych. Przedsięwzięć wspomagających rozwój wspólnot i proces integracji społeczności lokalnej
02.02 - 30.12.2016 
logo Urzad Miasta ZG
 TU JEST NASZE MIEJSCEKontynuacja służby
„DZIŚ-JUTRO-POJUTRZE”
 
 Wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr
02.02 - 30.12.2016 
logo Urzad Miasta ZG
"Odkrywamy horyzonty"
.Kształcenie i wspieranie harcerskich liderów młodzieżowych oraz zespołów ich kształcących
Zadanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
III - XII. 2016
logo Urzad Miasta ZG
Punkt wczesnej Interwencji terapeutycznej dla dzieci i młodzieży.
W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym III - XII. 2016
logo Urzad Miasta ZG
GOTÓW
W zakresie upowszechniania i wspierania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
IV - XII. 2016
logo Urzad Miasta ZG
Konferencja Naukowo-metodyczna:  "BEZPIECZEŃSTWO MŁODZIEŻY W DWUGŁOSIE POKOLEŃ"
Upowszechnianie i wspieranie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologom społecznym IX - XI. 2016 
logo Urzad Miasta ZG
"Wojownik światła"
Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połaczonego z działalnością wychowawczą
(obozy,kolonie i półkolonie)
01-14.07.2016
 
 
 
 
Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu Zakres Okres realizacji

logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski
 

ZIELONE WĘDROWANIE
Najpiękniejsze zielone szlaki są w Lubuskim
 Promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuski
 III - X. 2016
LUBUSKI FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ
 W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
IX - XII. 2016 
"Wojownik światła"
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
14 - 27.07.2016
„Harcerska Baza Turystyczna w Niesulicach - bezpieczna, zielona i ekologiczna” 
Promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmujące rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu 
12.07 - 30.08.2016
„Harcerska Baza Turystyczna w Niesulicach miejscem rozwoju dzieci i młodzieży”
Promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmujące rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu 
12.07 - 30.08.2016
Profilaktyczne Patrole Młodzieżowe
 W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym profilaktyka uniwersalna dzieci, młodzieży i rodziców oraz organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji osób realizujących zadania profilaktyczne z zakresu narkomanii
IV - XII. 2016
       
Projekt
współfinansowany przez
 Nazwa projektu   Zakres  Okres realizacji
 logo ko
 
Kuratorium Oświaty
"Wojownik światła"  Organizacja wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży szkolnej
01.07 - 09.08.2016
       
Projekt
współfinansowany przez
 Nazwa projektu  Zakres  Okres realizacji
HERB Strzelce Krajenskie
Gmina Strzelce Krajeńskie

 "HARC P.A.T.A .
Harcerski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej

Wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowych. Przedsięwzięć wspomagających rozwój wspólnot i proces integracji społeczności lokalnej.
 III - XII. 2016
 HERB Strzelce Krajenskie
Gmina Strzelce Krajeńskie
V jubileuszowa edycja
Rajdu Harcerskiego "PARALAKSA"
 
Upowszechnianie Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji w tym osbó niepełnosprawnych. Organizowanie jednorazowych i imprez sportowo-rekreacyjnych promujących Gminę Strzelce Krajeńskie. Prowadzenie działań popularyzujących sport i rekreację 
V - VI. 2016
 HERB Strzelce Krajenskie
Gmina Strzelce Krajeńskie
M.I.N.O.S
miejska imprez na orientację po Strzelcach Krajeńskich
 
Zadanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 
III - V. 2016
 HERB Strzelce Krajenskie
Gmina Strzelce Krajeńskie
 rh+
powołanie harcerskiego Klubu Ratowniczego
 Ochrona zdrowia i profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.Organizacja imprez profilaktyczno-edukacyjnych
 III - XII. 2016
 HERB Strzelce Krajenskie
Gmina Strzelce Krajeńskie
 Z3
zuchowe zabawy zimowe
Upowszechnianie Kultury Fizycznej , Sportu i Rekreacji w tym osób niepełnosprawnych. Prowadzenie działań popularyzujących sport i rekreację  III - XII. 2016 
 HERB Strzelce Krajenskie
Gmina Strzelce Krajeńskie
WIZARD
warsztaty i zajęcia aktywizacji ruchowo-dynamicznej
 
Ochrona zdrowia i profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii  III - X. 2016 
 HERB Leknica-w2
Gmina Łęknica
"Wojownik światła" Organizacja wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień
01 - 14.07.2016
 HERB Trzciel1
Gmina Trzciel
"Wojownik światła" Organizacja wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży
szkolnej.
01 - 14.07.2016
       
 Aktualizacja:29.07.2016      
       

Projekty 2015

Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu Zakres Okres realizacji
logo Urzad Miasta ZG " Punkt wczesnej interwencji dla dzieci i  młodzieży" Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych od środków psychoaktywnych
i współuzależnionych
01.03-30.12.2015

logo Urzad Miasta ZG "Kolumbowie XXI wieku -kontynuacja" Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr wspierania rozwoju kultury oraz podtrzymywania tradycji narodowych 01.02-30.12.2015
logo Urzad Miasta ZG "Czerwona Szpilka -rozwinięcie - dla siebie,
dla - miasta"
Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr wspierania rozwoju kultury oraz podtrzymywania tradycji narodowych 01.02-30.11.2015
logo Urzad Miasta ZG

HAZ2015-1Harcerskie Centrum Zimowe 2015
„Wygrane ferie”

Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 16.02-27.02.2015
logo Urzad Miasta ZG

"Szlakami rozwoju"

 Zadanie w zakresie nauki, edukacji, oswiaty i wychowania popularyzacja różnych dziedzin wiedzy. Kształcenie i wspieranie harcerskich liderów młodzieżowych oraz zespołów ich kształcących. 01.03- 30.12.2015
logo Urzad Miasta ZG

"Matecznik"

Zajecia warsztatowe, treningowe z zakresu profilaktyki przemocy, świadomości zagrożeń i redukowania obszarów ryzyka w codziennym funkcjonowaniu w przestrzeni społecznej 01.02 - 30.06.2015
logo Urzad Miasta ZG

„Moje miasto bezpieczną przystanią”

Z zakresu upowszechniania i wspierania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Zielonej Góry oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 01.03- 30.06.2015
logo Urzad Miasta ZG

1Kraina-Talentow-w02

Organizacja aktywnych form wolnego czasu dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą 1.07 - 31.07.2015
logo Urzad Miasta ZG

„Szkolenie harcerskich wolontariuszy Streetworkerska interwencja „Wyrwa”

Centrum Wolontariatu realizowane przez szkolenie wolontariuszy 1.08 - 31.12.2015
logo Urzad Miasta ZG

CoolturalneWakacje2

Organizacja letniego wypoczynku - półkolonii dla dzieci 01.08 - 30.08.2015
 
 
 
 
 Projekt
współfinansowany przez
 Nazwa projektu  Zakres  Okres realizacji

 logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski

 „Akademia twórczości-odkrywamy talenty” 2 edycja  Wartościowe przedsięwzięcia o charakterze wojewódzkim w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz walorów kulturowych województwa  01.03- 30.12.2015

logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski

1Kraina-Talentow-w02 Zapewnianie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną, w tym poprzez organizację działań wypoczynkowo-terapeutycznych  01.06- 31.07.2015

2015-08-18 logo-ROPS

1Kraina-Talentow-w02 Zadanie publiczne pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin o osób 1.07 - 31.07.2015

 logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski

maly-ratownik-w3 Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
1.06 - 30.08.2015

logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski

"Trzeźwy umysł" Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 1.06 - 30.08.2015
       
 Projekt
współfinansowany przez
 Nazwa projektu  Zakres  Okres realizacji

Logo Woj Lub rgbw2

"Radzenie sobie w trudnych sytuacjach relacyjnych w kontakcie z klientem" Szkolenie pracowników obszaru pomocy społecznej zatrudnionych w instytucjach pomocowych w województwie lubuskim. 
1.06 - 31.12.2015 
       
 Projekt
współfinansowany przez
 Nazwa projektu  Zakres  Okres realizacji

logo ko Kuratorium Oświaty

1Kraina-Talentow-w02 Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodziezy szkolnej  1.06 - 31.07.2015

logo ko Kuratorium Oświaty

 "Nadmorska Kraina Talentów"  Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej  1.07 - 31.07.2015

 

     
 Projekt
współfinansowany przez
 Nazwa projektu  Zakres  Okres realizacji
 HERB Trzciel1
Gmina Trzciel
 1Kraina-Talentow-w02  Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej  1.06 - 31.07.2015
 Herb gmina Dabie
Gmina Dąbie
1Kraina-Talentow-w02 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej  1.07 - 31.07.2015 
 HERB Leknica-w2
Gmina Łęknica
 1Kraina-Talentow-w02 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień
1.06 - 31.07.2015

Herb  Sulechow
Urząd Miasta Sulechów

1Kraina-Talentow-w02 Organizacja warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Sulechów
1.07 - 31.07.2015 
       

 

Projekty 2014

Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu Zakres Okres realizacji

logo Urzad Miasta ZG

HarcCentrZimowe-balwan-w3Harcerskie Centrum Zimowe
"Zimowa Kraina Talentów"
Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą 03.02-14.02.2014 Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG Szkolenie harcerskich wolontariuszy STREETWORKERSKA INTERWENCJA "WYRWA" Centrum Wolontariatu realizowane przez szkolenie wolontariuszy 01.02-30.12.2014
Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG Punkt Konsultacyjno-interwencyjny
"Wychowawco nie jestes sam"
Wsparcie nauczycieli w sytuacji doświadczonej agresji ze strony uczniów 01.02-30.12.2014
Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG "SuPerBezpieczni - edycja 3" Upowszechnianie i wspieranie działań mających na celu bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta. 01.02-30.10.2014
Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG Program wychowania zdrowotnego
"Ścieżkami zdrowia"
Promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywny tryb  życia i zdrowy styl życia. 01.03-30.06.2014
Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG "Zielona Szkoła dla Granatowych" Kształcenie i wspieranie harcerskich liderów młodzieżowych oraz zespołów ich kształcenia 01.03-30.04.2014
Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG "Czerwona Szpilka" Wspieranie rozwoju kultury 01.03-30.11.2014
Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG "Kolumbowie XXI wieku" Wspieranie rozwoju kultury
i ochrony jej dóbr
01.03-30.12.2014
Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG "Harcerska Akademia Twórczości-rozwijamy swoje pasje" Wspieranie z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci
i młodzieży
01.02-30.12.2014
Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG Warsztat przyjaźni Z zakresu upowszechniania i wspierania działań majacych na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego mieszkańców oraz przeciwdziałania patologiom. 01.04-30.06.2014
Zrealizowane
logo Urzad Miasta ZG "Kraina talentów" Organizacja aktywnych form spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, zastępczych z problemem alkoholowym lub zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem z Miasta Zielona Góra

10.07-31.07.2014
Zrealizowane

logo Urzad Miasta ZG "Punkt wczesnej interwencji dla dzieci i młodzieży" Prowadzenie przez specjalistę zbiórek tematycznych dotyczących uzależnienia od narkotyków we wszystkich drużynach w mieście.

01.03-30.11.2014
Zrealizowane

logo Urzad Miasta ZG "70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego" Uroczystość w asyście Wojska Polskiego z wystawieniem kompanii honorowej i apelem poległych. 1 sierpnia
godz. 17:00
Zrealizowane
       
Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu
Zakres
Okres realizacji

logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski

25 Wolności-Harcerskie Ogniska nad Odrą, Nysą i Wartą Rozwój kultury i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, organizowanie uroczystości
i imprez związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic
01.05-30.11.2014
Zrealizowane
 logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski
 Odkrywcy Lubuskich Szlaków  W zakresie promowania turystyki
i krajoznawstwa w województwie lubuskim
 01.03-30.09.2014
Zrealizowane
logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski
VIII Sejmik Wędrowniczy "Starajcie się zostawić ten świat lepszym, niż go zastaliście, czyli dyskusje lubuskich wędrowników o rzeczach ważnych
i ważniejszych."
W obszarze edukacji, różne formy edukacji 01.10-30.12.2014
Zrealizowane

2015-08-18 logo-ROPS 

"Kraina talentów" Opieka nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną z województwa lubuskiego poprzez organizację działań wypoczynkowo-terapeutycznych 05.07-31.07.2014
Zrealizowane
"Perspektywa przyszłosci"
Program wsparcia aktywności zawodowej i społecznej młodzieży niepełnosprawnej
23.06-31.07.2014
Zrealizowane
       
Projekt
współfinansowany przez
Nazwa projektu Zakres Okres realizacji
Logo Woj Lub rgbw2  "Radzenie sobie w trudnych sytuacjach relacyjnych w kontakcie z klientem"  Cykl szkoleń dla pracowników socjalnych.  30.05-07.07.2014
Zrealizowane
       
 Nazwa projektu  Zakres Okres realizacji 
logo koKuratorium Oświaty  "Kraina Talentów" Organizacja wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej   25.07-14.08.2014
Zrealizowane
logo koKuratorium Oświaty "Nadmorska Kraina Talentów" Organizacja wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej 21.07-06.08.2014
Zrealizowane
       
Projekt współfinansowany przez Nazwa projektu Zakres Okres realizacji
logoFundacji-II-Stulecia-w2 "Szkoła granatowych - kurs przewodnikowski" Różne formy kształcenia drużynowych oraz tworzenie wymiany, tworzenia warunków do wymiany doświadczeń kształceniowych pomiędzy środowiskami harcerskimi 10.09-10.11.2014
Zrealizowane
       
Projekt współfinansowany przez Nazwa projektu Zakres Okres realizacji

HERB GMINY ZIELONA GoRA

Akademia Twórczości - 
Rozwijamy swoje pasje
Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Łężycy. Prowadzenie warsztatów artystycznych. 01.02-15.12.2014
Zrealizowane

HERB GMINY ZIELONA GoRA

"Kraina Talentów"

Organizacja wypoczynku dzieci i młodziezy szkolnej nad jeziorem w Niesulicach

25.07-07.08.2014
Zrealizowane

HERB Leknica-w2
Gmina Łęknica

  "Kraina Talentów" Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzażelnień 12.07-25.07.2014
Zrealizowane
HERB Trzciel1
Gmina Trzciel
  "Kraina Talentów" Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 12.07-25.07.2014
Zrealizowane

Herb gmina Dabie
Gmina Dąbie

   "Kraina Talentów" Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 12.07-25.07.2014
Zrealizowane

Projekty 2013

Organ Nazwa projektu Zakres Okres realizacji

logo Urzad Miasta ZG

Harcerskie Centrum Zimowe "Odkrywcy świata" Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonegoz działalnością wychowawczą 04.01-31.01.2013 Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG NARCIARSKA ZIMA 2013- obóz
w Zakopanem
Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonegoz działalnością wychowawczą 04.01-31.01.2013 Zrealizowany
logo Urzad Miasta ZG Projekt2013-Wychowawci nie jesteś sam-w1Punkt konsultacyjno-interwencyjny
"WYCHOWACO NIE JESTEŚ SAM"
Z zakresu pomocy społecznej Centrum Wolontariatu realizowane przez szkolenie wolontariuszy 11.02-10.12.2013
logo Urzad Miasta ZG Szkoła granatowych Zadanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.Popularyzacja różnych dziedzin wiedzy 22.02-31.12.2013
logo Urzad Miasta ZG

HAT-2Harcerska
Akademia
Twórczości
.
Artystyczna Lokomotywa 

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 25.03-30.12.2013
logo Urzad Miasta ZG "Superbezpieczni 2" Upowszechniania i wspierania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Zielonej Góry oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 10.09-10.12.2013
logo Urzad Miasta ZG "SUPERBEZPIECZNI" Upowszechniania i wspierania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Zielonej Góry oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 01.03-05.09.2013
logo Urzad Miasta ZG Cztery żywioły czyli życie , aktywności, wiedza i inspiracje Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonego z działalnością wychowawczą (obozy, kolonie i półkolonie) 10.07-06.08.2013
logo Urzad Miasta ZG Szkolenie harcerskich wolontariuszy STREETWORKERSKA INTERWENCJA "WYRWA" Centrum Wolontariatu realizowane przez szkolenie wolontariuszy 29.01.2013
logo Urzad Miasta ZG Czas Harcerskich Pokoleń Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 28.03.2013
logo Urzad Miasta ZG Projekt2013-Harcerskie-Zajecia-SwietlicoweHarcerska świetlica profilaktyczno-wychowawcza W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 02.04.2013
logo Urzad Miasta ZG Punkt wczesnej interwencji terapeutycznej dla dzieci i młodzieży W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 02.04.2013
logo Urzad Miasta ZG Projekt2013-Sciezkami-zdrowia-02Obóz profilaktyczno-terapeutyczny "Ścieżkami  zdrowia" W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 26.04.2013
       

logo U Marsz Woj LubUrząd Marszałkowski

"Woda wędrowanie wyzwanie" W obszarze turystyki regionalnej - wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży, mającego na celu upowszechnianie turystyki i wiedzy na temat regionu, budowanie tożsamości regionalnej, zapoznanie z historią i dziedzictwem kulturowym regionu 27.03.2013

logo U Marsz Woj LubUrząd Marszałkowski

"Artystyczna Kużnia Harcerska"
(2 edycja)
Wspierania wartościowych przedsięwzięć o charakterze wojewódzkim, podejmowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty, w zakresie, rozwoju kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz promocji walorów kulturowych województwa 19.03.2013

logo U Marsz Woj Lub
Urząd Marszałkowski

VII Sejmik Wędrowniczy "Ciągle pniemy się w zwyż, czyli dyskusje lubuskich wędrowników o rzeczach ważnych i ważniejszych" W obszarze edukacji- organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji związanych z różnymi formami edukacji 01.09-24.10.2013
logo U Marsz Woj Lub
UM ROPS
Projekt20130Bezpieczny-Gigant-w2Punkt
Integracji Wspierającej
"BEZPIECZNY GIGANT"
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 28.03.2013
logo U Marsz Woj Lub
UM PFRON
Razem latwiej-w-rs„RAZEM ŁATWIEJ” program wsparcia doświadczeń zawodowych młodzieży z niepełnosprawnością- II edycja
Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy  
       

logo koKuratorium Oświaty

Cztery żywioły czyli życie , aktywności, wiedza i inspiracje Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży połączonegoz działalnością wychowawczą 30.06-08.08.2013
       

Logo Woj Lub rgbw2

Projekt2013-Ujrzyj dobry Swiat Narkotyki-w1UJRZYJ
DOBRY ŚWIAT
O wsparcie realizacji zadań w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”,„Bezpieczeństwo w szkole  

Logo Woj Lub rgbw2

Cztery żywioły czyli życie , aktywność, wiedza i inspiracje W obszarze pomocy społecznej.Działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym m.in. skazanych i ich rodzin 20.06-31.12.13
       

HERB Leknica-w2

Łęknica Realizacja różnych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania edukacyjno – poznawcze w zakresie krajoznawstwa. 13.07-26.07.2013
HERB Trzciel1 Urząd Miejski Trzciel Realizacja różnych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania edukacyjno – poznawcze w zakresie krajoznawstwa. 30.06-13.07.2013

HERB GMINY ZIELONA GoRA

Gmina Zielona Góra

cztery zywioly-2013Dzieci z Gminy Zielona Góra jadą do Niesulic  Realizacja różnych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania edukacyjno – poznawcze w zakresie krajoznawstwa. 30.06-13.07.2014
Herb gmina Dabie Urząd Gminy Dąbie Realizacja różnych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania edukacyjno – poznawcze w zakresie krajoznawstwa. 13.07-26.07.2013

Herb  Sulechow

Urząd Miasta Sulechów

 Niesulice2013-w5Warsztaty profilaktyczno - wychowawcze organizacja warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów lub kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z Gminy Sulechów 26.07-08.08.2013
Herb Krosno Odrzanskie Krosno Odrzańskie Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej 13.07-26.07.2013

Podkategorie

Witryna dla członków ZHP

Baner boczny e-choragiew-01

1% dla ZHP

baner-PIT2020 GB-w1

COVID-19

Propozycje progr Koronawirus post