Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2020-01 Baner-naglowek-w02  

 

Pełnomocnictwa

Zgodnie z paragrafem 79 Statutu ZHP osobami upoważnionymi w imieniu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są komendant chorągwi skarbnik chorągwi działający łącznie. Komendant chorągwi i skarbnik chorągwi mogą udzielać pełnomocnictw innym osobom. W każdym wypadku wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób. Udzielanie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

O ile w treści pełnomocnictwa nie stwierdzono inaczej osoby umocowane nie mogą udzielać dalszych pełnomocnictw.

 Zarząd zwykły

 Numer Data
wystawienia
Osoby umocowane Hufiec/Chorągiew Data ważności Uwagi
01/Z/2019
18.03.2019 Patryk Woźniak
Bednarczyk Janina
Kostrzyn nad Odrą ZHP do odwołania
                              
02/Z/2019
18.03.2019
Marta Czerepowicka
Grażyna Pawlak
 
 Gorzów Wielkopolski ZHP do odwołania
 
02/Z/2019
25.03.2019 Grzegorz Bazydło
Iwona Michalak
Chorągiew
Ziemi Lubuskiej ZHP

do odwołania
 
07/Z/2019
18.03.2019 Mariusz Paweł Groblica
Agnieszka Monika Gaweł
Strzelce Krajeńskie ZHP do odwołania
 
10/Z/2019
18.03.2019 Hanna Lisiecka
Janina Teler
Szprotawa ZHP do odwołania
 
13/Z/2019
18.03.2019 Halina Mąderek-Matysik
Andrzej Jesionowski
ZD Skwierzyna do odwołania  
14/Z/2019
18.03.2019 Zbigniew Buśko
Teresa Dolińska
ZD Zbąszynek do odwołania  
 15/Z/2019
01.07.2019 Zbigniew Michalak
Bartłomiej Walkowski
Chorągiew
Ziemi Lubuskiej ZHP
do odwołania  
30/Z/2019
30.10.2019 Filip Dobkiewicz
Piotr Mleczak
Joanna Piotrowska
Międzychód ZHP do odwołania  
 31/Z/2019
30.10.2019 Daria Szlaska
Oliwia Sytnik
Grażyna Gazińska
Nowa Sól ZHP do odwołania  
32/Z/2019
08.11.2019 Jarosław Zasacki
Grzegorz Bazydło
Zielona Góra ZHP do odwołania  
33/Z/2019
18.11.2019 Monika Michalak
Anna Kuśnierczak
Anna Korszun
Babimojsko-Sulechowski ZHP do odwołania  
01/Z/2020
02.01.2020 Agnieszka Maik
Agnieszka Piotrowska
Międzyrzecz ZHP do odwołania  
02/Z/2020
02.01.2020 Agnieszka Raźna
Tadeusz Strażewicz
Słubice ZHP do odwołania  
03/Z/2020
02.01.2020 Damian Rudziński
Michał Choiński
Sulęcin ZHP do odwołania  
04/Z/2020
02.01.2020 Edyta Walent
Karol Czarny
Zielona Góra ZHP do odwołania  
05/Z/2020
02.01.2020 Emilia Drgas
Robert Kochanowski
Żary ZHP do odwołania  

  Konkursy ofert

 Numer Data
wystawienia
Osoby umocowane Hufiec Data ważności Uwagi
 01/K/2019 18.03.2019
Patryk Woźniak
Janina Bednarczyk
Kostrzyn nad Odrą ZHP do odwołania
                              
02/K/2019  18.03.2019 Marta Czerepowicka
Grażyna Pawlak
Gorzów Wielkopolski ZHP  do odwołania    
07/K/2019 18.03.2019 Mariusz Paweł Groblica
Agnieszka Monika Gaweł
Strzelce Krajeńskie ZHP
do odwołania  
10/K/2019 18.03.2019  Hanna Lisiecka
Janina Teler
Szprotawa ZHP
do odwołania  
13/K/2019 18.03.2019 Halina Mąderek-Matysik
Andrzej Jesionowski
ZD Skwierzyna do odwołania  
14/K/2019 18.03.2019 Zbigniew Buśko
Teresa Dolińska
ZD Zbąszynek do odwołania  
30/K/2019 30.10.2019 Filip Dobkiewicz
Piotr Mleczak
Joanna Piotrowska
Międzychód ZHP do odwołania  
31/K/2019 30.10.2019 Daria Szlaska
Oliwia Sytnik
Grażyna Gazińska
Nowa Sól ZHP do odwołania  
32/K/2019 08.11.2019 Jarosław Zasacki
Grzegorz Bazydło
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP 31.01.2020  
33/K/2019 18.11.2019 Monika Michalak
Anna Kuśnierczak
Anna Korszun
Babimojsko-Sulechowski ZHP do odwołania  
01/K/2020 02.01.2020 Agnieszka Maik
Agnieszka Piotrowska
Międzyrzecz ZHP do odwołania  
02/K/2020 02.01.2020 Agnieszka Raźna
Tadeusz Strażewicz
Słubice ZHP do odwołania  
 03/K/2020 02.01.2020 Damian Rudziński
Michał Choiński
Sulęcin ZHP do odwołania  
04/K/2020 02.01.2020 Edyta Walent
Karol Czarny
Zielona Góra ZHP  do odwołania   
05/K/2020 02.01.2020 Emilia Drgas
Robert Kochanowski
Żary ZHP do odwołania  

 Zarząd nieruchomością 

 Numer Data
wystawienia
Osoby umocowane Hufiec Data ważności Uwagi
 01/N/2019
18.03.2019 
 Marta Czerepowicka   
Grażyna Pawlak
  Gorzów Wielkopolski ZHP  
do odwołania                               
02/N/2019
07.05.2019 Tadeusz Strażewicz
Magdalena Guzik
Słubice ZHP do odwołania  

  Specjalne  

Numer Data
wystawienia
   Osoby umocowane   
Hufiec/Chorągiew Data ważności Uwagi
 01/S/2019 18.03.2019
Grzegorz Bazydło
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
do odwołania 
                              
02/S/2019 18.03.2019 Agata Bazydło 
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
do odwołania 
 
03/S/2019 18.03.2019 Agnieszka Jurewicz
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP do odwołania
 
06/S/2019 25.04.2019 Halina Mąderek-Matysik
Andrzej Jesionowski
ZD Skwierzyna do odwołania  
07/S/2019 14.05.2019 Jarosław Zasacki
Grzegorz Bazydło
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP do odwołania  
08/S/2019 17.07.2019 Bartłomiej Walkowski Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP do odwołania  
11/S/2019 02.12.2019 Wiesława Katolik Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP 31.12.2019  
12/S/2019 20.12.2019 Wiesława Katolik Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP 31.01.2020  

Wolontariat 

Numer Data
wystawienia
   Osoby umocowane   
Hufiec/Chorągiew Data ważności Uwagi
 01/PW/2019 29.06.2019
 Marta Czerepowicka   
Grażyna Pawlak
Gorzów Wielkopolski ZHP do odwołania 
                              
05/PW/2019 29.06.2019 Mariusz Paweł Groblica
Agnieszka Monika Gawe
ł
Strzelce Krajeńskie ZHP do odwołania  
06/PW/2019 29.06.2019 Hanna Lisiecka
Janina Teler
Szprotawa ZHP do odwołania  

 Aktualizacja: 10.01.2020

 Do pobrania:  

Decyzja Komendanta i Skarbnika Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP nr 1 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP - tutaj

Załącznik nr 1 - Pełnomocnictwo ogólne do zarządu hufcem (typ Z) - tutaj
Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo do organizacji i rozliczania Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej (typ H) - tutaj   
 Załącznik nr 3 -
Pełnomocnictwo do realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych (typ K) - tutaj
 Załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo do zarządu nieruchomością (typ N) - tutaj