Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2018-jesien-02a 

 

Do góry

Uchwały Rady Chorągwi

2014-12-28 191008Uchwała nr 77/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie planu pracy Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na rok 2018

2014-12-28 191008Uchwała nr 76/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie wniosku do Rady Naczelnej ZHP o ustalenie miesięcznej wysokości części składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym w roku 2019.

2014-12-28 191008Uchwała nr 75/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie oceny wdrażania procesu unifikacji systemu bankowego hufców
przez Komendę Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2014-12-28 191008Uchwała nr 74/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie wdrażania rekomendacji Rady Chorągwi dotyczących podniesienia jakości realizacji Systemu Pracy z Kadrą w chorągwi

2014-12-28 191008Uchwała nr 73/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie wdrażania rekomendacji Rady Chorągwi dotyczących podniesienia jakości pracy ze specjalnościami w chorągwi.

2014-12-28 191008Uchwała nr 72/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie finalizacji kampanii bohater Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
o im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej.

2014-12-28 191008Uchwała nr 71/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego na rok 2018

2014-12-28 191008Uchwała nr 70/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie oceny realizacji kierunków pracy Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w roku 2017

2014-12-28 191008Uchwała nr 69/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie oceny realizacji planu pracy, w tym planu kształcenia Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z roku 2017

2014-12-28 191008Uchwała nr 68/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie oceny realizacji planu pracy, w tym planu kształcenia Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z roku 2016

2014-12-28 191008Uchwała nr 67/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie przyjęcia wyników i wniosków z ewaluacji planu operacyjnego chorągwi
z roku 2017 oraz wniosków końcowych realizacji Strategii ZHP 2012-2017
w Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2014-12-28 191008Uchwała nr 66/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z planu pracy
Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP za rok 2017

2014-12-28 191008Uchwała nr 65/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu zbiórki Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w dniach 2 grudnia 2017 r

2014-12-28 191008Uchwała nr 64/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 28 kwietnia 2018r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2014-12-28 191008Uchwała nr 63/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 2 grudnia 2017r.
w sprawie stanowiska Rady Chorągwi dotyczącej realizacji uchwał
Rady Chorągwi i Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi z dn. 14 marca 2015 r. przez Komendę Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w roku 2016.

2014-12-28 191008Uchwała nr 62/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 2 grudnia 2017r.
w sprawie sprawozdania finansowego chorągwi za rok 2016

2014-12-28 191008Uchwała nr 61/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 2 grudnia 2017r.
w sprawie sprawozdania merytorycznego chorągwi
z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016

2014-12-28 191008Uchwała nr 60/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 2 grudnia 2017r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu zbiórki Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w dniach 8 kwietnia 2017 r.

2014-12-28 191008Uchwała nr 59/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 2 grudnia 2017r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2014-12-28 191008Uchwała nr 58/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 2 grudnia 2017r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2014-12-28 191008Uchwała nr 57/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 2 grudnia 2017r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w radzie chorągwi
phm. Marceliny Kazimierczak

2014-12-28 191008Uchwała nr 56/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 2 grudnia 2017r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w radzie chorągwi
phm. Krzysztofa Jundziłł.

2014-12-28 191008Uchwała nr 55/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 8 kwietnia 2017r.
w sprawie wniosku do Rady Naczelnej ZHP o ustalenie miesięcznej wysokości części składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym

2014-12-28 191008Uchwała nr 54/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 8 kwietnia 2017r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania ze zbiórki Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w dniu 18 marca 2017 r.

2014-12-28 191008Uchwała nr 53/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 18 marca 2017r.
w sprawie zatwierdzenia planu operacyjnego
Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na rok 2017

2014-12-28 191008Załącznik do Uchwały nr 53/III RCh Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 18 marzec 2017 r.
PLAN OPERACYJNY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP NA ROK 2017

2014-12-28 191008Uchwała nr 52/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 18 marca 2017r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania ze zbiórki Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w dniu 11 stycznia 2017 r.

2014-12-28 191008Uchwała nr 51/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 luty 2017r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na rok 2017

2014-12-28 191008Uchwała nr 50/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 luty 2017r.
w sprawie przyjęcia kierunków pracy Chorągwi Ziemi Lubuskiej
Związku Harcerstwa Polskiego na rok 2017

2014-12-28 191008Uchwała nr 49/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 luty 2017r.
w sprawie oceny realizacji kierunków pracy Chorągwi Ziemi Lubuskiej
Związku Harcerstwa Polskiego na rok 2015 i 2016

2014-12-28 191008Uchwała nr 48/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 luty 2017r.
w sprawie przyjęcia wyników, wniosków i rekomendacji z ewaluacji planu operacyjnego chorągwi z roku 2016

2014-12-28 191008Załącznik do Uchwały nr 48/III RCh Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 luty 2017 r.
EWALUACJA PLANU OPERACYJNY CHORĄGWI ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP NA ROK 2016

2014-12-28 191008Uchwała nr 47/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 luty 2017r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji
z członkostwa w radzie chorągwi phm. Piotra Nalewajczyka

2014-12-28 191008Uchwała nr 46/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 stycznia 2017r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z planu pracy Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego za rok 2016

2014-12-28 191008Uchwała nr 45/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 11 stycznia 2017r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania ze zbiórki Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w dniu 17 września 2016 r.

2014-12-28 191008Uchwała nr 44/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 17 września 2016r.
w sprawie przygotowania konferencji instruktorskiej dla Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z udziałem Wiceprzewodniczącego ZHP

2014-12-28 191008Uchwała nr 43/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 17 września 2016r.
w sprawie rozpoczęcia kampanii bohater chorągwi o imię
hm. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej

2014-12-28 191008Uchwała nr 42/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 17 września 2016r.
w sprawie wygaszenia mandatu członka Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
dh. Annie Kosickiej-Dombek pełniącej funkcję skarbnika chorągwi

2014-12-28 191008Uchwała nr 41/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 17 września 2016r.
w sprawie sprawozdania merytorycznego chorągwi z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015

2014-12-28 191008Uchwała nr 40/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 17 września 2016r.

w sprawie sprawozdania finansowego chorągwi za rok 2015

2014-12-28 191008Uchwała nr 39/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 17 września 2016r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu zbiórki Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w dniach 23 kwietnia 2016

2014-12-28 191008Załącznik do Uchwały nr 39/III RCh Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 17 września 2016 r.

Informacje ze spotkania Rady Chorągwi odbytej w dniach 23.04.2016

2014-12-28 191008Uchwała nr 38/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 23 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia raportu z ewaluacji Systemu Pracy z Kadrą na terenie Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w roku 2016.

2014-12-28 191008Załącznik do Uchwały nr 38/III RCh Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 23 kwietnia 2016 r.
Raport z ewaluacji Systemu Pracy z Kadrą.

2014-12-28 191008Uchwała nr 37/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 23 kwietnia 2016 r.
w sprawie stanowiska rady dotyczące proponowanych zmian
w Systemie Stopni Instruktorskich.

2014-12-28 191008Uchwała nr 36/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 23 kwietnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez komisję
ds. współpracy i dialogu działającej przy Radzie Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2014-12-28 191008Uchwała nr 35/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 23 kwietnia 2016 r.
w sprawie przygotowań do kampanii bohater Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2014-12-28 191008Uchwała nr 34/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 23 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyboru kandydata do kampanii bohater Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

2014-12-28 191008Uchwała nr 33/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 23 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu zbiórki Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w dniach 15-16 stycznia 2016.

2014-12-28 191008Załącznik do Uchwały nr 33/III RCh Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 23 kwietnia 2016 r.
INFORMACJE ZE SPOTKANIA RADY CHORĄGWI
ODBYTEJ W DNIACH 15-16 stycznia 2016 r.

 
 
Powered by Phoca Download

Kontakt

68 325 30 79

godz. 9.00 - 15.00

biuro@lubuska.zhp.pl

baner boczny-2019-w04c-zakoncz

Inspektor-Ratowniczy-Choragwi-logo-01

Polecamy

expert it 2016-midi

Strony Hufcowe

baner-www-Kostrzyn-w1a

banner-www-Gorzow-w2-2015-01-09

baner-www-Skwierzyna-w2

baner-www-Strzelce-Kraj-w3

Baner-www-Nowa-Sol

Hufiec Zielona Gra-cover na strone choragwi

baner-www-Zagan-w4

baner-www-Szprotawa-w1

baner-www-Sulecin-w1

radio logo pelne czarne

Nasi partnerzy