28/05 2019

Dokumenty HALiZ2019

Instrukcja zatwierdzania i rozliczania obozów Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Komunikat nr 1 Pełnomocnika HALiZ

Uchwała GK ZHP w sprawie instrukcji HALiZ