Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

baner-jesien-08-zm-siedziby 

 

Do góry

2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                        Zielona Góra, 3 stycznia 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 01/14

 

 

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend.

4.3.1. Powołuję z dniem wydania rozkazu komendę Chorągwianego Kursu Przewodnikowskiego „Wspinaczka”

 • hm Katarzyna Kawka - komendantka
 • hm Magdalena Litke - z-ca komendantki
 • phm Katarzyna Pawlak - instruktor
 • pwd Michał Paprotny - instruktor  

CZUWAJ!

 

hm. Leszek Kornosz

 

Związek Harcerstwa Polskiego                                Zielona Góra, 16 stycznia 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 02/14

15. Inne

15.1Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.01.2014 postanawiam:

           

- Otworzyć próbę na stopień przewodniczki dh Annie Kosickiej - Dombek – Chorągiew Ziemi Lubuskiej, opiekun: hm. Dariusz Zajączkowski.

           

CZUWAJ!

hm. Leszek Kornosz

Związek Harcerstwa Polskiego                                  Zielona Góra, 23 stycznia 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 03/14

15. Inne

15.1 Zatwierdzam skład Wydziału Finansowego Komendy Chorągwi ZHP:

 • Anna Kosicka – Dombek – główny księgowy
 •  Iwona Michalak – księgowa
 • Agnieszka Jurewicz - referent ds. finansowych

15.2 Zatwierdzam skład zespołu obsługującego stronę www.lubuska.zhp.pl:

 • pwd. Bartłomiej Walkowski – administrator strony

Zespół redakcyjny:

 • hm. Regina Szukowska
 • hm. Katarzyna Kawka
 • hm. Magdalena Litke
 • phm. Katarzyna Pawlak
 • hm. Dariusz Zajączkowski

15.3. Zatwierdzam skład zespołu projektowego:

 • hm. Magdalena Litke
 • hm. Katarzyna Kawka
 • phm. Katarzyna Pawlak
 • Adela Sawicka
 • pwd. Tomasz Bojanowski

           

CZUWAJ!

hm. Leszek Kornosz

Związek Harcerstwa Polskiego                                      Zielona Góra, 17 lutego 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 05/14

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.1.1 Na wniosek Komendy Związku Drużyn ZHP w Zbąszynku przyznaję Honorową Odznakę „Służba Dziecku” :

 • dh Magdalenie Maciejewskiej

13.1.2 Na wniosek Komendy Hufca ZHP w Nowej Soli przyznaję Honorową Odznakę „Służba Dziecku” :

 • dh Małgorzacie Górna

13.2.1. Wyróżniam Listem Pochwalnym Komendanta Chorągwi.

- dh Paula Michalak – Hufiec Nowa Sól

13.3.1. Kapituła Lubuskich Harcerzy przyznaje tytuł Architekta Dziecięcych Marzeń

 • Dh. phm Michałowi Gławdelowi
 • Dh. hm Katarzynie Pawlik
 • Dh. phm. Natalii Wójcik
 • Dh. pwd. Annie Krawiec
 • Dh. pwd. Karinie Apanowicz

13.4.1 Na wniosek Komendy Hufca Sulęcin ZHP przyznaję Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa:

 • Arturowi Pankowskiemu
 • Mariuszowi Kinowskiemu
 • Adamowi Siwińskiemu
 • Krzysztofowi Czerwińskiemu
 • Jackowi Filipek
 • Rafałowi Siwak
 • Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubniewicach
 • Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubniewicach
 • Bankowi Spółdzielczemu w Lubniewicach
 • Sulęcińskiemu Ośrodkowi Kultury
 • Gimnazjum w Sulęcinie
 • Stahl Mont Firma Jamniuk

13.5.1 Na wniosek Komendy Hufca Nowa Sól ZHP wyróżniam Srebrną Lilijką Harcerską:

            hm. Zbigniewa Tatarzyńskiego

CZUWAJ!

hm. Leszek Kornosz

Związek Harcerstwa Polskiego                                      Zielona Góra, 25 lutego 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 06/14

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend.

4.3.1. Rozwiązuję z dniem wydania rozkazu komendę Chorągwianego Kursu Przewodnikowskiego „Wspinaczka”

hm Katarzyna Kawka - komendantka

hm Magdalena Litke - z-ca komendantki

phm Katarzyna Pawlak - instruktor

pwd Michał Paprotny – instruktor

Dziękuję za sprawne przeprowadzenie kursu.

6. Kręgi i inne podstawowe jednostki organizacyjne

6.2. Zwolnienia i mianowania

6.2.1. Zwalniam hm. Ryszarda Krassowskiego z funkcji przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego “Czerwona Szpilka” działającego przy Komendzie Chorągwi ZHP.

Jednocześnie dziękuję za przewodzenie HKI „Czerwona Szpilka”.

14. Odznaka Kadry Kształcącej

14.1 Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej

14.1.1 Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhnie Katarzynie Pawlak phm.

CZUWAJ!

hm. Leszek Kornosz

Związek Harcerstwa Polskiego                                      Zielona Góra, 3 marca 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 07/14

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend.

4.3.1. Powołuję z dniem wydania rozkazu komendę Chorągwianego Kursu Podharcmistrzowskiego „Zielony Pierwiastek”

 • hm Katarzyna Kawka – komendantka
 • phm. Paulina Pytel – z-ca komendantki
 • hm Magdalena Litke – członek komendy
 • phm Katarzyna Pawlak - członek komendy instruktor
 • hm. Dariusz Zajączkowski - członek komendy

CZUWAJ!

hm. Leszek Kornosz

Związek Harcerstwa Polskiego                                      Zielona Góra, 22 marca 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 08/14

3. Chorągiew

3.3. Zwolnienia

3.3.1. Zwalniam hm. Tadeusza Strażewicza z funkcji członka Komendy Chorągwi ZHP z dniem wydania rozkazu.

Serdecznie dziękuję za pełniona służbę.

3.4. Mianowania na funkcje

3.4.1. Mianuję hm. Magdalenę Litke – koordynatorem Wyprawy Monte Cassino 2014 z dniem wydania rozkazu

 

5. Mianowania instruktorów

5.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.4.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.03.2014 otwieram próbę na stopień podharcmistrza druhowi pwd. Bartoszowi Guścin Hufiec Strzelce Kraj – opiekun hm. Eugeniusz Galant.

 

CZUWAJ!

hm. Leszek Kornosz

Związek Harcerstwa Polskiego                                      Zielona Góra, 26 marca 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

 

Rozkaz L. 09/14

 

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1. Z dniem wydania rozkazu powołuję Komendę Zlotu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP a w jej skład następujące druhny i druhów:

- hm. Tadeusz Strażewicz – komendant

- phm. Katarzyna Pawlak – z-ca komendanta do programowych

- hm. Magdalena Litke – szef biura Zlotu

- hm. Katarzyna Kawka – członek komendy ds. kształcenia

- hm. Dariusz Zajączkowski – członek komendy ds. logistyki

- pwd. Eliza Zaborowska – członek komendy ds. promocji

- phm. Marcin Dulko – kwatermistrz Zlotu

CZUWAJ!

hm. Leszek Kornosz

Związek Harcerstwa Polskiego                                         Zielona Góra10 kwietnia 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 10/14

1. Zarządzenia i informacje

1.2    Informacje

Działając na podstawie pkt 14 i 15 ordynacji wyborczej ZHP (Uchwała nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014r.) Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP określa liczbę delegatów wybieranych na zjazd wyborczy chorągwi w poszczególnych hufcach:

 

L.p

HUFIEC

Liczebność hufca wg ewidencji ZHP hufca na dzień 1.1.2014r.

Liczba

MANDATÓW

 1

Babimojsko – Sulechowski

333

2

 2

Gorzów Wlkp.

238

2

 3

Kostrzyn n/O.

130

1

 4

Międzychód

106

1

 5

Międzyrzecz

246

2

 6

Nowa Sól

206

2

 7

Słubice

178

1

 8

Strzelce Kraj.

239

2

 9

Sulęcin

98

1

10

Szprotawa

119

1

11

Zielona Góra

292

2

12

Żagań

80

1

13

ary

197

1

 
 

1.2.1 Zobowiązuję wszystkie hufce do odbycia Zjazdów nadzwyczajnych celem wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi Ziemi Lubuskiej 2014 w terminie do 30 września 2014zjazdy nadzwyczajne hufców powinny odbyć się z zachowaniem wszelkich procedur określonych w Statucie ZHP i Ordynacji Wyborczej ZHP.

CZUWAJ!


hm. Leszek Kornosz

Związek Harcerstwa Polskiego                                         Zielona Góra, 14 kwietnia 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 11/14

3. Chorągiew

3.2. Zmiany we władzach chorągwi

3.2.1. Informuję, że z dniem wydania rozkazu mianuję na funkcję zastępcy Komendanta Chorągwi phm. Katarzynę Pawlak.

CZUWAJ!

hm. Leszek Kornosz

Związek Harcerstwa Polskiego                                       Zielona Góra, 9 maja 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 12/14

                                                                                                      

16. Sprostowania

16.1. Podaję do wiadomości, że w rozkazie L. 11./14 z dnia14.04.2014 r. w punkcie 3.2.1.uzyto błędnego sformułowania Było: Informuję, że z dniem wydania rozkazu mianuję na funkcję zastępcy Komendanta Chorągwi phm. Katarzynę Pawlak., powinno być W związku z wyborem phm. Katarzyny Pawlak na funkcję zcy komendanta chorągwi ZHP mianuję w.w na funkcję Zastępcy Komendanta Chorągwi Ziemi Lubuskiej.

CZUWAJ!

hm. Leszek Kornosz

Związek Harcerstwa Polskiego                                       Zielona Góra, 25 maja 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 13/14

                                                                                                    

5. Mianowania instruktorów

5.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza:

5.2.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 2105.2014. otwieram próbę na stopień harcmistrza phm. Michałowi Gławdelowi z Hufca ZHP Nowa Sól

5.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

5.3.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21.05.2014 zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni pwd. Iwonie Joannie Kawczyńskiej ze Związku Drużyn Zbąszynek

5.3.2.Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21.05.2014 zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Przemysławowi Kawczyńskiemu ze Związku Drużyn Zbąszynek

CZUWAJ!

hm. Leszek Kornosz

Związek Harcerstwa Polskiego                                       Zielona Góra, 18 czerwca 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 14/14

                                                                                                        

5.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

5.5.1. Z dniem 18.06.2014 przyjmuję przewodnika Adama Żygadło w poczet instruktorów Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

CZUWAJ!

hm. Leszek Kornosz

Związek Harcerstwa Polskiego                                      Zielona Góra, 19 czerwca 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 15/14

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

 4.2. Rozwiązywanie i powoływanie komisji

4.2.1. Z dniem 19.06.2014 powołuję Międzyhufcową Komisję Stopni Instruktorskich
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ZHP, w której skład wchodzą instruktorzy Hufca Gorzów Wlkp. ZHP oraz Hufca Międzyrzecz ZHP.

CZUWAJ!

hm. Leszek Kornosz

Związek Harcerstwa Polskiego                                      Zielona Góra, 29 czerwca 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 16/14

8.Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

8.1.Powołania i odwołania

8.1.1. Powołuję Zespół Pełnomocnika HAL 2014 w składzie:

 

1. Pełnomocnik ds. HAL

hm.

Magdalena Jagodzińska

 

2. Szef zespołu programowego i ds. pracy z kadrą

phm.

Katarzyna Pawlak

 

3. Główna księgowy

bs.

Anna Kosicka - Dombek

 

4. Samodzielna księgowy          

bs.

Iwona Michalak

 

5. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Chorągwi

hm.

Stanisława Niemira

CZUWAJ!

hm. Leszek Kornosz

Związek Harcerstwa Polskiego                                      Zielona Góra, 30 czerwca 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 17/14

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

8.1.2 Mianuję:

 • phm. Marcina Dulko komendantem obozu harcerskiego Komendy Chorągwi ZHP w Niesulicach
 • hm. Bogumiłę Jastrzębską komendantką obozu Hufca Nowa Sól ZHP w Łukęcinie
 • hm. Mirosława Zengiela komendantem obozu Hufca Żary ZHP w Świbnej
 • hm. Ewę Osłońską komendantką obozu Hufca Żagań ZHP w Pobierowie
 • phm. Beatę Nowicką komendantką obozu Koła Przyjaciół Korczakowa w Korczakowie
 • phm. Zbigniewa Buśko komendantem obozu Związku Drużyn Zbąszynek ZHP w Lginiu
 • phm. Alicję Wołkowską komendantką obozu Hufca Kostrzyn ZHP w Pobierowie
 • hm. Magdalenę Jagodzińską komendantką obozu Komendy Chorągwi ZHP w Mrzeżynie
 • phm. Marzannę Chybicką komendantką obozu hufca Gorzów Wlkp. ZHP w Łukęcinie
 • hm. Halinę Matysik komendantką obozu Związku Drużyn Skwierzyna ZHP w Pobierowie

CZUWAJ!

hm. Leszek Kornosz

Związek Harcerstwa Polskiego                                       Zielona Góra, 16 lipca 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 18/14

 1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, iż na czas mojego urlopu, w dniach 17-27.07.2014 r obowiązki komendanta chorągwi przekazuję hm Dariuszowi Zajączkowskiemu.

CZUWAJ!

hm. Leszek Kornosz

Związek Harcerstwa Polskiego                                       Zielona Góra, 24 lipca 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 19/14

 1. Hufce

2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Podaję do wiadomości wyniki wyborów zjazdu hufca ZHP:

-   Zjazd Nadzwyczajny Hufca Zielona Góra z dnia 25.06.2014 r.

2.3.1. W sprawie uzupełnienia składu Komendy Hufca ZHP:

dh Anna Kosicka - Dombek – skarbnik

pwd. Katarzyna Majcher – członek komendy ds. organizacyjnych

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.2 Pochwały

13.2.1. Na wniosek komendantki Hufca Nowa Sól hm. Bogumiły Jastrzębskiej udzielam pochwały
hm. Mirosławowi Zengiel oraz członkom Hufca Żary ZHP za udzielenie pomocy w sytuacji kryzysowej podczas HAL.

CZUWAJ!

hm. Leszek Kornosz

Związek Harcerstwa Polskiego                                       Zielona Góra, 27 sierpnia 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 20/14

4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

4.1. Rozwiązywanie i powoływanie sztabów

4.1.1. Z dniem wydania rozkazu rozwiązuję Komendę Zlotu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP składzie:

- hm. Tadeusz Strażewicz – komendant

- phm. Katarzyna Pawlak – z-ca komendanta do programowych

- hm. Magdalena Jagodzińska – szef biura Zlotu

- hm. Katarzyna Kawka – członek komendy ds. kształcenia

- hm. Dariusz Zajączkowski – członek komendy ds. logistyki

- pwd. Eliza Zaborowska – członek komendy ds. promocji

- phm. Marcin Dulko – kwatermistrz Zlotu

Dziękuję za trud włożony w przygotowanie i przeprowadzenie niesamowitego Zlotu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP.

CZUWAJ!

hm. Leszek Kornosz

Związek Harcerstwa Polskiego                                       Zielona Góra, 21 września 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 21/14

6. Kręgi i inne podstawowe jednostki organizacyjne

6.1. Rozwiązywania i powoływania kręgów i innych jednostek organizacyjnych

6.1.1. Podaję do wiadomości skład nowego Zarządu Koła Przyjaciół Korczakowa:

 Przewodniczący - Iwona Frankowska
               Gł. Księgowy     - Wiesława Katolik
               Członek             - phm Kazimierz Bronicki

14. Odznaka Kadry Kształcącej

14.3 Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej

14.3.1 Przedłużam ważność odznaki Kadry Kształcącej następującym Druhnom i Druhom:

 • Jagna Babst-Leszczyłowska BOKK nr 264/2014
 • Daniel Fechner BOKK nr 500/2014
 • Magdalena Jagodzińska BOKK nr 265/2014
 • Maciej Rutkowski BOKK 266/2014

14.4 Podaję do wiadomości wykaz instruktorów Chorągwi Ziemi Lubuskiej posiadających OKK wg. stanu na wrzesień 2014

L.p.

Imię

Nazwisko

Hufiec

Rodzaj odznaki

Nr odznaki

Data ważności

1

Jagna

Babst -Leszczyłowska

Międzychód

BOKK

264/2014

2017-09-21

2

Marta

Czerepowicka

Gorzów Wlkp.

BOKK

267/2013

2016-02-17

3

Daniel

Fechner

Zielona Góra

BOKK

500/2014

2017-09-21

4

Magdalena

Jagodzińska

Słubice

BOKK

265/2014

2017-09-21

5

Bogumiła

Jastrzębska

Nowa Sól

BOKK

582/2012

2015-02-03

6

Katarzyna

Kawka

Zielona Góra

SOKK

262/2011

2014-12-22

7

Katarzyna

Pawlak

Gorzów Wlkp.

BOKK

646/2014

2017-02-25

8

Katarzyna

Pawlik

Sulęcin

BOKK

263/2013

2016-03-28

9

Paulina

Pytel

Nowa Sól

BOKK

657/2013

2016-02-27

10

Maciej

Rutkowski

Zielona Góra

BOKK

266/2014

2017-09-21

11

Dariusz

Zajączkowski

--------------

BOKK

608/2012

2015-06-21

CZUWAJ!

hm. Leszek Kornosz

Związek Harcerstwa Polskiego                                    Zielona Góra, 25 września 2014 r.

            Komendant

  Chorągiew Ziemi Lubuskiej

 

Rozkaz L. 22/14

 

9.   Zaliczanie służby instruktorskiej

9.1. Na podstawie § 22 ust.1 Statutu ZHP zaliczam służbę instruktorską za rok 2013 / 2014 następującym druhnom i druhom:

1.   hm. Anna Badacz                              członek HKI „Czerwona Szpilka”
2.   hm. Dobiesław Barczyński                członek HKI „Czerwona Szpilka”
3.   hm. Henryk Bigos                              członek HKI „Czerwona Szpilka”
4.   phm. Ryszard Boharewicz                 członek HKI „Czerwona Szpilka”
5.   phm. Kazimierz Bronicki                    członek Zarządu Koła Przyjaciół Korczakowa
6.   hm. Wiesław Cieśla                          członek HKI „Czerwona Szpilka”
7.   hm. Władysława Czubryj                   członek HKI „Czerwona Szpilka”
8.   phm. Marcin Dulko                            inst. Komendy Chorągwi
9.   hm. Janusz Golczak                           inst. Komendy Chorągwi
10. hm. Anna Kozłowska                         członek HKI „Czerwona Szpilka”
11. hm. Ryszard Krassowski                    członek HKI „Czerwona Szpilka”
12. hm. Robert Ksieniewicz                     członek HKI „Czerwona Szpilka”
13. hm. Przemysław Lisiecki                   Komendant Hufca w Szprotawie ZHP
14. hm. Zygfryd Łojko                              członek HKI „Czerwona Szpilka”
15. phm. Mariusz Mazurek                     Pilot Chorągwi
16. hm. Maria Pelińska                           członek HKI „Czerwona Szpilka”
17. hm. Bogdan Rejer                             członek HKI „Czerwona Szpilka”
18. hm. Janina Rosoch                            członek HKI „Czerwona Szpilka”
19. hm. Wiesław Rosoch                        członek HKI „Czerwona Szpilka”
20. hm. Andrzej Sibilski                           członek Koła Przyjaciół Korczakowa
21. hm. Henryk Stanisławski                   członek HKI „Czerwona Szpilka”
22. hm. Krystyna Stech                            członek HKI „Czerwona Szpilka”
23. hm. Bogdan Szafrański                      członek HKI „Czerwona Szpilka”
24. hm. Elżbieta Szeluch                          członek HKI „Czerwona Szpilka”
25. hm. Barbara Tchórzewska                 członek HKI „Czerwona Szpilka”
26. hm. Danuta Tchórzewska                  członek HKI „Czerwona Szpilka”
27. hm. Stanisława Wasylkowska-Łojko  członek HKI „Czerwona Szpilka”
28. hm. Aleksandra Zjawin                      członek HKI „Czerwona Szpilka”
29. hm. Zbigniew Zjawin                         członek HKI „Czerwona Szpilka”


 
CZUWAJ!

hm. Leszek Kornosz

 Związek Harcerstwa Polskiego                                 Zielona Góra, 13 października 2014 r.

            Komendant

 Chorągwi Ziemi Lubuskiej

 

Rozkaz L. 23/14

 1. Zarządzenia i informacje

 1.2. Informacje

 1.2.1. Informuję, że Komenda Chorągwi na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2014 roku podjęła Uchwałę 1/I/2014 o zwołaniu Zjazdu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP na dzień 15 listopada 2014 roku. Miejsce Zjazdu: Centrum Biznesu ul. Bohaterów Westerplatte 23, Zielona Góra, godz. 9.00

 1.2.2. W załączeniu do rozkazu podaję listę instruktorek i instruktorów uczestniczących w Zjeździe Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w dniu 15 listopada 2014 roku z głosem decydującym.

 2. Hufce

 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

 2.3.1. Podaję do wiadomości, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca Gorzów Wielkopolski. w dniu 27.09.2014 wybrał delegatów na Zjazd Chorągwi:

  • pwd Paulinę Weronikę Tomkiewicz
                  • pwd Łukasza Fabicha

 2.3.2. Podaję do wiadomości, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca Kostrzyn nad Odrą w dniu 11.10.2014 wybrał delegatów na Zjazd Chorągwi:

 • phm. Marcin Kleczkowski

 2.3.3. Podaję do wiadomości, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca Międzychód ZHP w dniu

 21.09.2014 wybrał delegatów na Zjazd Chorągwi:

 • pwd Filip Dobkiewicz

 2.3.4. Podaję do wiadomości, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca Międzyrzecz ZHP w dniu

 13.09.2014 wybrał delegatów na Zjazd Chorągwi:

  • hm. Halina Mąderek-Matysik
                  • hm. Katarzyna Dymel

 2.3.5. Podaję do wiadomości, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca Nowa Sól ZHP w dniu

 13.09.2014 wybrał delegatów na Zjazd Chorągwi:

  • phm. Tadeusz Derbis
                  • phm. Michał Gławdel

 2.3.6. Podaję do wiadomości, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca Słubice ZHP w dniu

 21.09.2014 wybrał delegatów na Zjazd Chorągwi:

 • pwd. Marek Kryger

 2.3.7. Podaję do wiadomości, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca Babimojsko-Sulechowskiego ZHP w dniu 26.09.2014 wybrał delegatów na Zjazd Chorągwi:

 • hm. Zbigniew Buśko
 • phm. Monika Michalak

 2.3.8. Podaję do wiadomości, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca Strzelce Krajeńskie ZHP w dniu 08.03.2014 wybrał delegatów na Zjazd Chorągwi:

  • pwd. Bartosz Guścin
   • hm. Eugeniusz Galant

 2.3.9. Podaję do wiadomości, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca Sulęcin ZHP w dniu

 24.08.2014 wybrał delegatów na Zjazd Chorągwi:

 • hm. Jerzy Lasota

 2.3.10. Podaję do wiadomości, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca Szprotawa ZHP w dniu

 27.09.2014 wybrał delegatów na Zjazd Chorągwi:

 • hm. Hanna Lisiecka

 2.3.11. Podaję do wiadomości, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca Zielona Góra ZHP w dniu

 25.06.2014 wybrał delegatów na Zjazd Chorągwi:

  • phm. Anna Sołtysiak
                  • hm. Regina Szukowska

 2.3.12. Podaję do wiadomości, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca Żagań ZHP w dniu

 3.10.2014 wybrał delegatów na Zjazd Chorągwi:

 • hm. Teresa Broniszewska

 2.3.13. Podaję do wiadomości, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca Żary ZHP w dniu

 24.09.2014 wybrał delegatów na Zjazd Chorągwi:

 • phm. Ewa Zabawa

 9. Zaliczanie służby instruktorskiej

 9.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2013/2014 następującym druhnom i druhom

 1. hm.  Artur Doliński Członek KCh
 2. hm.  Dariusz Zajączkowski Skarbnik KCh
 3. hm.  Marek Musielak Przewodniczacy Komisji Historycznej KCh
 4. phm. Marzanna Chylicka Komendantka Hufca w Gorzowie Wlkp. ZHP
 5. phm. Alicja Wołkowska Komendantka Hufca w Kostrzynie n/O ZHP
 6. phm. Anna Ligocka Komendantka Hufca w Międzychodzie ZHP
 7. hm.   Bogumiła Jastrzębska Komendantka Hufca w Nowej Soli ZHP
 8. phm. Maria Sobczak-Siuta Komendantka Hufca w Miedzyrzeczu ZHP
 9. hm.   Tadeusz Strażewicz Komendant Hufca w Słubicach ZHP
10. hm.   Halina Kasperska Komendantka Hufca w Sulechowie ZHP
11. phm. Artur Pawlik Komendant Hufca w Sulęcinie
12. phm. Jacek Różański Komendant Hufca w Strzelcach Kraj. ZHP
13. pwd. Bartłomiej Walkowski Komendant Hufca w Zielonej Górze ZHP
14. hm.  Ewa Osłońska Komendantka Hufca w Żaganiu ZHP
15.  hm.  Mirosław Zengiel Komendant Hufca w Żarach ZHP
16. Ks. pwd. Paweł Bryk Kapelan Chorągwi ZHP
17. Ks. pwd. Adam Żygadło Kapelan harcerski
18. hm.  Ryszard Krassowski Członek Wydziału Seniorów i Starszyzny GK ZHP
19. hm.  Elżbieta Maciejewska b. Przewodnicząca Rady Chorągwi
20. phm. Zbigniew Michalak Przewodniczący Rady Chorągwi

 
CZUWAJ!

 hm. Leszek Kornosz

 

Związek Harcerstwa Polskiego               Zielona Góra, 20 listopada 2014 r.                Komendant
Chorągwi Ziemi Lubuskiej

 

Rozkaz L. 24/14

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 8/2014 z dnia 30 września 2014 r

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia harcerskie

Podaję do wiadomości decyzje Przewodniczącego ZHP z dnia 4 i 25 września 2014 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP

hm. Dariusz ZAJĄCZKOWSKI

Serdecznie gratuluję Druhnom i Druhom oraz życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Czuwaj!

                                                                                           hm. Małgorzata Sinica

***************

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 10/2014 z dnia 19 Listopada 2014 r

8. Odznaczenia.
8.2. Odznaczenia harcerskie.

Podaję do wiadomości decyzje Przewodniczącego ZHP z dnia 24 października 2014 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

8.2.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP

hm. Magdalena BOJANOWSKA                  hm. Katarzyna KAWKA

hm. Maria JAWORSKA

8.2.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP

phm. Katarzyna PAWLAK                           phm. Alicja WOŁKOWSKA

Serdecznie gratuluję wszystkim Odznaczonym oraz życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Czuwaj!

                                                                                          hm. Małgorzata Sinica

***************

13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia

13.1 Podaję do wiadomości, że Minister Edukacji Narodowej decyzją z dnia 27 sierpnia 2014 roku wyróżnił Medalem Komisji Edukacji Narodowej:

 • hm. Ewa Osłońska  

13.2 Podaję do wiadomości, że Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP wyróżnił Złotą Lilijką Harcerstwa:

 • pwd. Paweł Bryk – kapelan harcerski.
 • hm.   Bogusław Rejer – Komenda Chorągwi ZHP
 • hm.   Regina Szukowska – Hufiec Zielona Góra ZHP
 • pwd. Bartłomiej Walkowski – Hufiec Zielona Góra ZHP,

13.3 Podaję do wiadomości, że Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP wyróżnił Srebrną Lilijką Harcerstwa:

 • Tomasz Bojanowski,
 • hm. Marta Czerepowicka
 • Agnieszka Jurewicz,
 • Anna Kosicka-Dombek,
 • hm. Janusz Lechowicz,
 • Iwona Michalak,
 • pwd. Michał Paprotny,
 • hm. Katarzyna Pawlak
 • phm. Paulina Pytel,
 • Adela Sawicka,

13.4 Podaję do wiadomości, że Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP wyróżnił Prezydenckim Orzełkiem z Lilijką:

 • Jerzy Dombek
 • Maciej Katolik
 • Zbyszko Piwoński

13.5 Podaję do wiadomości, że na wniosek Komendanta Chorągwi Ziemi Lubuskie ZHP Kierownik Referatu Nieprzetartego Szlaku wyróżnił
Odznaką Nieprzetartego Szlaku „Słoneczko”:

 • hm.   Magdalena Bojanowska
 • pwd. Małgorzata Górna
 • phm. Agnieszka Napierała
 • phm. Bartłomiej Orzeł
 • pwd. Wioletta Sajnóg
 • hm. Danuta Serafin
 • pwd. Elżbieta Szafrańska

13.6 Podaję do wiadomości, że Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP wyróżnił Logiem Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP:

 • Helena Hatka Senator RP -  przewodnicząca Lubuskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa,
 • płk Straży Granicznej Michał Kogut - Komendant Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej,
 • Jerzy Ostrouch - Wojewoda Lubuski,
 • generał brygady Jarosław Mika - dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu,
 • Bożena Mania – prezes Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 • Franciszek Grześkowiak - Okręgowy Inspektor Pracy,
 • Wioleta Haręźlak – Wiceprezydent Zielonej Góry,
 • Stefan Regmunt – Biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej,
 • płk Grzegorz Dyrka – komendant Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień,
 • płk Mirosław Szwed - dowódca 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku,
 • phm. Kazimierz Bronicki – Koło Przyjaciół Korczakowa.

13.7 Podaję do wiadomości, że Przewodnicząca Lubuskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa senator RP Helena Hatka wyróżniła
Statuetką „Przyjaciel Chorągwi Ziemi Lubuskiej”:

 • Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego,
 • Janusz Kubicki - prezydent Zielonej Góry,
 • Leszek Banach  - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
 • Dariusz Łado - dyrektor Bursy w Zielonej Górze,
 • płk Zenon Wiśniewski -  dowódca 5 Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie.  

13.8 Podaję do wiadomości, że na wniosek Komendanta Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP- Prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki wyróżnił
Odznaką Honorową Miasta Gorzowa Wlkp.:

 • phm. Grażyna Pawlak,
 • phm. Marzanna Chylicka.

CZUWAJ!

hm. Artur Doliński

Związek Harcerstwa Polskiego                                             Zielona Góra, 11.12.2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

 

Rozkaz L. 25/2014

1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, iż Chorągwiany Kurs Kadry Kształcącej ukończyli i zaświadczenia otrzymują niżej wymienione druhny i druhowie:

Lp.

Imię nazwisko

Nr dyplomu

Hufiec

 1

Michał Paprotny

01/KKK/2014

Zielona Góra

 2

Monika Rogulska

02/KKK/2014

Strzelce Krajeńskie

 3

Mariusz Groblica

03/KKK/2014

Strzelce Krajeńskie

 4

Konrad Musielak

04/KKK/2014

Kostrzyn n/Odrą

 5

Iga Gigoła

05/KKK/2014

Gorzów Wlkp.

 6

Adam Biegański

06/KKK/2014

Żary

 7

Adam Żygadło

07/KKK/2014

Żary

 8

Magda Zioło

08/KKK/2014

Żagań

3. Chorągiew

3.1  Podanie do wiadomości wyników wyborów
Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Chorągwi Ziemi Lubuskiej odbytego dnia 15.11.2014r.:

3.1.1 W sprawie wyboru Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP:

 • hm. Artur Doliński – Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej
 • hm. Magdalena Bojanowska – z-ca komendanta chorągwi ds. programowych
 • hm. Grzegorz Bazydło – z-ca komendanta chorągwi
 • dh. Anna Kosicka Dombek – skarbnik chorągwi
 • hm. Katarzyna Kawka – ds kształcenia
 • hm. Krzysztof Kowalski – członek
 • hm. Mirosław Zengiel – członek

3.1.2 W sprawie wyboru Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP:

 • pwd. Mariusz Groblica – przewodniczący
 • hm. Ewa Antonowicz- Fechner
 • pwd. Łukasz Fabich
 • phm. Michał Gławdel
 • pwd. Agata Ilcewicz-Kryger
 • hm. Romualda Jarecka-Cieślak
 • phm. Krzysztof Jundziłł
 • hm. Hanna Lisiecka
 • pwd. Piotr Nalewajczyk
 • phm. Marcelina Stachowiak
 • pwd. Bartosz Zazula

3.1.3 W sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Chorągwi Ziemi Lubuskiej:

 • hm. Stanisława Niemira – przewodnicząca
 • hm. Janusz Lechowicz
 • hm. Zbigniew Michalak
 • hm. Bogusław Rejer
 • hm. Zbigniew Tatarzyński

3.1.4 W sprawie wyboru Sądu Harcerskiego Chorągwi Ziemi Lubuskiej: 

 • hm. Jadwiga Gorajska – przewodnicząca
 • hm. Teresa Dreszer
 • hm. Bogdan Doliński
 • hm. Eugeniusz Galant
 • hm. Aleksandra Kamińska
 • hm. Krystyna Kochańska
 • hm. Grażyna Pawlak
 • hm. Adam Szczaus
 • hm. Wiesław Wójcik 

Równocześnie wygasły mandaty władz Chorągwi wybrane na Zjeździe Chorągwi w dniu 11 grudnia 2010 roku.

 3.3. Zwolnienia
3.3.1. Z dniem wydania rozkazu zwalniam hm. Macieja Rutkowskiego z funkcji szefa Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Serdecznie dziękuję za sumienne wypełnianie obowiązków i życzę wielu sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.

3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Mianuję pwd. Agnieszkę Tomalę szefem Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi Ziemi Lubuskiej z dniem wydania rozkazu

Życzę druhnie Agnieszce wielu sukcesów w kierowaniu inspektoratem

10. Przydział służbowy

10.3 Zmiana przydziału służbowego
10.3.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego hm. Dariusza Zajączkowskiego z Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP do Hufca Zielona Góra ZHP

15. Inne
15.1 Na wniosek Szefa Harcerskiej Szkoły Ratownictwa hm. Macieja Rutkowskiego przyznaję odznakę „Instruktor HSR” następującym druhnom i druhom:
- Bartosz Morawski- Hufiec

CZUWAJ!

hm. Artur Doliński

Związek Harcerstwa Polskiego                       Zielona Góra, 23 grudnia 2014 r.

           Komendant

Chorągwi Ziemi Lubuskiej

Rozkaz L. 26/2014

3. Chorągiew 

3.5. Zwolnienia i mianowania w komisji stopni instruktorskich

3.5.1. Na wniosek Przewodniczącego Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich zwalniam ze składu komisji dh. hm. Artura Dolińskiego.

3.6. Cofanie i przyznawanie uprawnień hufcowym komisjom stopni instruktorskich

3.6.1. Na wniosek przewodniczącej HKSI Gorzów Wlkp. przedłużam uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich do dnia 30.06.2015.

3.6.2. Na wniosek przewodniczącego HKSI Nowa Sól przedłużam uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich do dnia 30.12.2016.

15. Inne

15.1 Podaję do wiadomości skład Wydziału Finansowego Komendy Chorągwi ZHP:

 • Anna Kosicka – Dombek – skarbnik chorągwi
 • Iwona Michalak – księgowa
 • Agnieszka Jurewicz - referent ds. finansowych

15.2 Podaję do wiadomości skład zespołu obsługującego stronę www.lubuska.zhp.pl:

 • pwd. Bartłomiej Walkowski – administrator strony

Zespół redakcyjny:

 • hm. Regina Szukowska
 • hm. Katarzyna Kawka
 • hm. Magdalena Bojanowska
 • phm. Katarzyna Pawlak
 • hm. Dariusz Zajączkowski

15.3. Podaję do wiadomości skład zespołu projektowego:

 • hm. Magdalena Bojanowska
 • hm. Katarzyna Kawka
 • phm. Katarzyna Pawlak
 • Adela Sawicka
 • pwd. Tomasz Bojanowski

CZUWAJ!

hm. Artur Doliński

 

Zielona Góra, 22.06.2014 r.

Rozkaz specjalny S1/2014

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”

ks. Jan Twardowski

Druhny i Druhowie!

Dnia 22 czerwca po ciężkiej chorobie odszedł na Wieczną Wartę hm. Jerzy Zgodziński – założyciel środowiska zielonogórskich „Korczakowców”. Odszedł wychowawca wielu harcerskich pokoleń, odszedł Kawaler Orderu Uśmiechu, odszedł Honorowy Obywatel Zielonej Góry, odszedł organizator obozów harcerskich od ponad 50 lat, odszedł inicjator budowy pomnika Korczaka, odszedł nauczyciel, odszedł „Szef”.... Jeden człowiek, a ubyło tak wiele osób…

Ogarnia nas wielki smutek, ból po stracie wspaniałego Człowieka i Instruktora harcerskiego. Jakże trudno pogodzić się z faktem, że już nigdy nie ujrzymy radosnej twarzy Druha Jurka, nie usłyszymy z Jego ust zawołania „Czuwaj!”, które wzywało nas do pogody ducha, dzielności.

               Łączymy się w bólu z rodziną oraz z jego „Korczakowcami”.

Druhny i Druhowie!

 1. Ogłaszam miesięczną żałobę we wszystkich jednostkach organizacyjnych Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, do dnia 22 lipca 2014r.
 2. Proszę o odczytanie rozkazu na specjalnych zbiórkach hufców, drużyn oraz upowszechnienie jego treści na stronach internetowych.
 3. Polecam okryć kirem sztandary i proporce harcerskie.
 4. Polecam nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.

CZUWAJ!

Komendant Chorągwi ZHP

     hm. Leszek Kornosz

 
 
Powered by Phoca Download

Kontakt

 biuro@lubuska.zhp.pl

Telefon: 783 253 079

Biuro czynne:

godz. 9.00 - 15.00

Zjazd Zwykly Chorągwi 2018-03

Dokumenty Zjazdu

baner boczny-2019-w04c-zakoncz

Inspektor-Ratowniczy-Choragwi-logo-01

Polecamy

expert it 2016-midi

Strony Hufcowe

baner-www-Kostrzyn-w1a

banner-www-Gorzow-w2-2015-01-09

baner-www-Skwierzyna-w2

baner-www-Strzelce-Kraj-w3

Baner-www-Nowa-Sol

Hufiec Zielona Gra-cover na strone choragwi

baner-www-Zagan-w4

baner-www-Szprotawa-w1

baner-www-Sulecin-w1

radio logo pelne czarne

Nasi partnerzy