Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

wiosna-002

Przyjęto kierunki pracy chorągwi oraz plan operacyjny chorągwi na rok 2016

Rada-Chor-plan-pracyRada przyjęła nowe kierunki do pracy w roku 2016. Wraz z komendą przedyskutowano także plan operacyjny na rok 2016, który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie. Rada przyjęła także swój plan pracy na nowy rok kalendarzowy

Załączniki:
Uchwała nr 21/III Rady Choragwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.

 Uchwała nr 24/III Rady Choragwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.
♦ Załącznik do Uchwały nr 24/III Rady Choragwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r. 

  Uchwała nr 30/III Rady Choragwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.

                     phm. Mariusz Groblica
Przewodniczący Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Trzy ważne stanowiska Rady Chorągwi

Rada-Chor-3-stanowiska Rada chorągwi postanowiła wypowiedzieć się w kwestii zasad wprowadzenia systemu jednego banku dla wszystkich hufców, organizacji i znaczenia Chorągwianej Zbiórki Drużynowych oraz kosztów wolontariatu ZHP podczas Białej Służby 2016 w Krakowie.

 Załączniki:
Uchwała Rady Choragwi 25/III Rady Choragwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.

Uchwała Rady Choragwi 26/III Rady Choragwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.

Uchwała Rady Choragwi 27/III Rady Choragwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.

                     phm. Mariusz Groblica
Przewodniczący Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Wspólnie poszukujemy bohatera chorągwi

logo-KBCh-nowe-w1-01Rada chorągwi w związku z planowaną kampanią bohater chorągwi opracowała harmonogram prac przygotowujących całą naszą wspólnotę do rozpoczęcia tego ważnego wydarzenia dla naszej wspólnoty.

Do 28 lutego wszystkie drużyny i inne podstawowe jednostki organizacyjne mogą przesyłać za pomocą swoich komend propozycje na bohatera chorągwi.

Uprasza się, aby komendanci zaangażowali każda swoją PJO do poszukiwań bohatera i zebrane ze środowisk propozycje przekazali do biura komendy w terminie do 10 marca 2016 r.

Szczegóły w Uchwale nr 28/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.

                     phm. Mariusz Groblica
Przewodniczący Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Unieważnienie częściowe wyborów dokonanych w trakcie Zjazdu Hufca Międzyrzecz ZHP

Rada-Chor-uniewaznienie-wyborowW trakcie ostatniej zbiórki rady, rozważono pozytywnie wniosek z 3.12.2016 hm. Krzysztofa Kowalskiego o unieważnienie wyboru jednej druhny na członka komendy hufca oraz dwóch druhów na członków komisji rewizyjnej Hufca Międzyrzecz ZHP. Ustalono już z komendą hufca nowe wybory w dniu 27 lutego 2016 r. w celu uzupełnienia wakujących miejsc we władzach hufca.

 Szczegóły w Uchwale nr 29/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.

                      phm. Mariusz Groblica
Przewodniczący Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

 

Ewaluacja systemu pracy z kadrą na terenie chorągwi

Rada-Chor-praca-z-kadraW związku z uchwałą Rady Naczelnej ZHP, nasza rada zobowiązana została do przeprowadzenia ewaluacji obecnego systemu pracy z kadrą na terenie naszej chorągwi.

Rada wyznaczyła więc konkretne osoby ze swego grona, które udadzą się do poszczególnych hufców, aby wraz z ich komendami przeprowadzić instruktorską rozmowę o pracy z systemem.

Wkrótce członkowie rady skontaktują się z poszczególnymi komendantami w celu wyznaczenia terminu spotkania i ewaluacji.

Zachęcamy, aby spotkanie z członkami rady wykorzystać także do omówienia pilnych kwestii chorągwianych zauważonych przez wasze środowiska.

Szczegóły w Uchwale nr 20/III Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z dnia 16 stycznia 2016 r.

                     phm. Mariusz Groblica
Przewodniczący Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Kontakt

68 325 30 79
godz. 9.00 - 15.00

lubuska@zhp.pl
biuro@lubuska.zhp.pl

Zlot-logo

bk nowe350-220

Polecamy

expert it 2016-midi

radio logo pelne czarne