Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Kampania Bohater - apel Rady Chorągwi

KAMPANIA-page-001Druhny i Druhowie!

Rada chorągwi zwraca się do wszystkich drużynowych, komendantów hufców, członków władz hufców oraz chorągwi, a także instruktorów mających przydział do hufców działających na terenie naszej chorągwi, o wyrażenie swojej opinii na temat zadań przewidzianych przez radę na czas trwania kampanii o imię dh. hm. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej. Zadania te wspólnie będziemy realizować już od września. Rada oficjalnie zatwierdzi je na spotkaniu 17.09.2016.

Czytaj więcej: Kampania Bohater - apel Rady Chorągwi

Relacja ze zbiórki Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

2014-12-28 logo-RCH-w2-200Rada chorągwi na ostatniej zbiórce podjęła się tematu proponowanych zmian w Systemie Stopni Instruktorskich. Druhny i Druhowie - członkowie rady - pochyliwszy się nad projektem oraz w oparciu o doświadczenia własne i swoich środowisk, pozytywnie ocenili zaproponowane zmiany, jednakże zwracając Radzie Naczelnej kilka uwag.

Czytaj więcej: Relacja ze zbiórki Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Kampania Bohater Chorągwi

logokampanii

Rada Chorągwi oceniła realizację uchwał własnych i zjazdu w roku 2015

o-ORIGIN-OF-OK-facebookW związku z zakończeniem roku kalendarzowego 2015, rada w wyniku rozmów z komendą chorągwi, analizą własną i informacjami zebranymi ze środowisk, w trybie obiegowym, w trakcie zbiórki pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego rady phm. Krzysztofa Jundziłła, podjęła uchwałę ws. pozytywnej oceny realizacji przez komendę chorągwi uchwał samej rady jak i ostatniego zjazdu. Część uchwał pozostaje jeszcze w trakcie realizacji, ale w związku z faktem, że aż 10 na 15 uchwał jest już zrealizowanych, ocena nie mogła być inna. Rada serdecznie gratuluje komendzie tak rzetelnej pracy i dziękuje jej za dotychczasową współpracę. Oto ostatnia uchwała rady.

                               phm. Mariusz Groblica
Przewodniczący Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

Odezwa Przewodniczącego RCh ws. kampanii bohater