Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

2018-jesien-02a 

 

Rada Chorągwi podjęła szereg ważnych decyzji

2018-04-28-Zbiorka-Rady Choragwi-ZLW dniu 28 kwietnia 2018 r. Rada Chorągwi, przy udziale Komendy Chorągwi oraz Komisji Rewizyjnej Chorągwi, odbyła swoje pierwsze tegoroczne spotkanie plenarne w Bursie w Zielonej Górze.
Uzupełniono wakat, dzięki czemu nowym członkiem rady został pwd. Patryk Woźniak. Przyjęto sprawozdanie roczne, jak i zapoznano się z bieżącą sytuacją w chorągwi – dzięki informacjom przedstawionym radzie przez Komendanta Chorągwi hm. Grzegorza Bazydło oraz w poszczególnych obszarach tematycznych przez hm. Katarzynę Kawkę.
Rada Chorągwi dokonała ewaluacji planu operacyjnego chorągwi z roku 2017, oceniła plan pracy, w tym plan kształcenia za rok 2016 i 2017. Omówiła realizację uchwał własnych i zjazdowych, w tym oceniła kierunki pracy chorągwi z roku 2017 oraz przyjęła nowe na rok 2018.
Wraz z komendą przeanalizowano kwestie kampanii bohater, pracy ze specjalnościami oraz kwestie finansowo-prawne. Na podstawie tych analiz przyjęto trzy ważne uchwały oraz zlecono przewodniczącemu opracowanie materiałów pomocniczych ws. osobowości prawnej chorągwi.
Na koniec, po zapoznaniu się z wnioskiem Komendy i opinią Komisji Rewizyjnej Chorągwi, Rada Chorągwi zatwierdziła wnioskowaną kwotę składki członkowskiej na rok 2019 w wysokości 10 zł (7 zł dla chorągwi, 2 zł dla hufca i 1 zł dla PJO), co łącznie z kwotą dla GK (2 zł) da miesięczną składkę w wysokości 12 zł
– począwszy od stycznia 2019, jeśli Rada Naczelna ZHP poprze uchwałę naszej Rady Chorągwi.
Spotkanie zakończyło się przyjęciem planu pracy na ostatni rok kadencji, kolejne spotkania wyznaczono na 16.09.2018 oraz 3.11.2018 r.
W imieniu całej Rady zachęcam wszystkich do zapoznania się z uchwałami z ostatniego posiedzenia (dostępne tutaj), jak i serdecznie dziękuję za owocne obrady wszystkim obecnym na zbiórce członkom władz chorągwi.

phm. Mariusz Groblica
Przewodniczący Rady Chorągwi
Ziemi Lubuskiej ZHP

Rada Chorągwi - Twoje miejsce służby?

2014-12-28 logo-RCH-w2-200Rada Chorągwi w związku z rezygnacją 2 osób prosi zainteresowanych instruktorów chęcią służby na rzecz naszej wspólnoty o przesłanie najpóźniej do 31 maja 2017r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   listu z informacją: "Zgłaszam swoją kandydaturę na członka Rady Chorągwi" oraz krótko opisać siebie i to co możesz wnieść do Rady. Do zatwierdzenia potrzebna będzie również opinia komendanta hufca, o którą Rada wystąpi po otrzymaniu zgłoszenia.

Pozostał nam rok kadencji, więc to ostatnia szansa, aby móc zaistnieć we władzach chorągwi i przenieść swoje pomysły do realnej dyskusji. Możesz pomóc nam realizować misję ZHP, wystarczy się tylko zgłosić i działać! Rada czeka być może właśnie na Ciebie!

CZUWAJ!
                         phm. Mariusz Paweł Groblica
                      Przewodniczący Rady Chorągwi
                            Ziemi Lubuskiej ZHP

Wolne miejsca w Radzie Choragwi

Druhny i Druhowie Instruktorki/Instruktorzy chorągwi! W radzie chorągwi są dwa miejsca wakatowe. Jeśli ktoś z Was ma chęć działania na rzecz wspólnoty chorągwi i czuję potrzebę wpływania na losy naszej pięknej organizacji, to okazja! Wystarczy do końca maja przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. maila z informacją: "Zgłaszam chęć swojej kandydatury na członka rady chorągwi" i krótki opisać siebie oraz to co możesz wnieść do rady. Do zatwierdzenia kandydatury potrzebna będzie również opinia komendanta hufca, o którą rada wystąpi po otrzymaniu zgłoszenia. Pozostał nam rok kadencji, więc to ostatnia szansa, aby móc zaistnieć we władzach chorągwi tej kadencji i przenieść swoje pomysły o naszej chorągwi na forum do realnej dyskusji. Możesz pomóc nam realizować misję ZHP, wystarczy się tylko zgłosić i działać! Rada czeka być może właśnie na CIEBIE!

Rada Chorągwi podjęła decyzję o wnioskowanej kwocie składki na rok 2018

info2014-12-28 191040Rada w dniu 8 kwietnia w trybie obiegowym pochyliła się nad jedną z najtrudniejszych decyzji w tym roku kalendarzowym, dotyczącym ustalenia wnioskowanej kwoty składki do RN ZHP dla naszej chorągwi, która zacznie już obowiązywać od 1 października 2017. Rada Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, po zapoznaniu się z uchwałą Komendy Chorągwi nr 32/2017 z dnia 02.04.2017 w sprawie wystąpienia do Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP z wnioskiem dotyczącym wysokości części podstawowej składki członkowskiej należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym oraz po wnikliwej analizie opinii Komisji Rewizyjnej Chorągwi z dnia 03.04.2017 odnoszącej się do ww. uchwały Komendy Chorągwi, po burzliwej dyskusji, postanowiła nie przychylić się do wnioskowanej przez Komendę Chorągwi wysokości kwot składki członkowskiej (łącznie z częścią należną dla GK ZHP wynoszącą 9 złotych na miesiąc) oraz wskazanej w uchwale alokacji podstawowej (GK 2 zł, Chorągiew 5 zł, Hufiec 1 zł, PJO 1 zł) i ustalić ją na poziomie 6 zł (czyli 8 zł łącznie z częścią należną GK ZHP).

Czytaj więcej: Rada Chorągwi podjęła decyzję o wnioskowanej kwocie składki na rok 2018

Zbiórka Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP dot. nowych składek

W dniu 18 marca 2017 w Sali Konferencyjnej w budynku Lasów Państwowych odbyła się zbiórka organizowana przez Radę Chorągwi i Komendę Chorągwi nt. wysokości składki harcerskiej. Przybyłych na zbiórkę powitał Wiceprzewodniczący Rady Chorągwi phm. Krzysztof Jundziłł. Ideę nowych składek przedstawiła hm. Ewa Antonowicz-Fechner. Skarbnik Chorągwi hm. Krzysztof Kowalski przedstawił pokrótce stan finansów i wprowadził obecnych do dyskusji na temat wysokości i podziału składki. W dyskusji poruszano wiele czynników, które mogą wystąpić podczas podnoszenia wysokości składek. Zebrane informacje pomogą Komendzie Chorągwi podjąć ostateczną decyzję. Już niedługo dowiemy się jakie składki będą obowiązywać jeszcze w tym roku. 

więcej

phm. Krzysztof Jundziłł
Wiceprzewodniczący Rady Chorągwi

 Podjęte na zbiórce Uchwały Rady Chorągwi znajdziesz TUTAJ 

Kontakt

68 325 30 79

godz. 9.00 - 15.00

biuro@lubuska.zhp.pl

Inspektor-Ratowniczy-Choragwi-logo-01

Polecamy

expert it 2016-midi

radio logo pelne czarne