04/07 2013

Skład Komisji Rewizyjnej Chorągwi

Komisja Rewizyjna m.in. czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa, sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, zatwierdza, po zapoznaniu się z opinią rady chorągwi, budżet chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, zatwierdza sprawozdanie finansowe chorągwi za każdy rok, rozpatruje sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia, po zapoznaniu się z oceną pracy dokonaną przez radę chorągwi, ich działalność i podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem radzie chorągwi, przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski, przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności, przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi, wykonuje zadania i kontrole zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP. 


   Komisja Rewizyjna Choragwi Ziemi Lubuskiej ZHP

wybrana na Zjeździe dnia 21 grudnia 2018 r. 

hm. NIEMIRA Stanisława - przewodnicząca (Hufiec Babimojsko-Sulechowski ZHP)

phm. MICHALAK Zbigniew - z-ca przewodniczącego (Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP)

hm. JAWORSKA Maria - sekretarz (Hufiec Słubice ZHP) 

phm. MICHALAK Adam - członek (Hufiec Babimojsko-Sulechowski ZHP)

hm. TATARZYŃSKI Zbigniew - członek (Hufiec Nowa Sól ZHP)  

Aby skontaktować się z Komisją Rewizyjną, wyślij wiadomość e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.