Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Naglowek-jesien-04a  

 

Pełnomocnictwa

Zgodnie z paragrafem 79 Statutu ZHP osobami upoważnionymi w imieniu Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych są komendant chorągwi skarbnik chorągwi działający łącznie. Komendant chorągwi i skarbnik chorągwi mogą udzielać pełnomocnictw innym osobom. W każdym wypadku wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych osób. Udzielanie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

O ile w treści pełnomocnictwa nie stwierdzono inaczej osoby umocowane nie mogą udzielać dalszych pełnomocnictw.

 Zarząd zwykły

 Numer Data
wystawienia
Hufiec/Chorągiew Data ważności
34/Z/2020
31.03.2020 Międzyrzecz ZHP do odwołania
35/Z/2020
31.03.2020 
Słubice ZHP do odwołania
37/Z/2020
31.03.2020 Zielona Góra ZHP do odwołania
38/Z/2020
31.03.2020 Żary ZHP do odwołania
39/Z/2020
31.03.2020 Międzychód ZHP do odwołania
40/Z/2020
31.03.2020 Nowa Sól ZHP
do odwołania
 41 /Z/2020
31.03.2020 Sulechów ZHP do odwołania
42/Z/2020
31.03.2020 ZD Zbąszynek ZHP do odwołania
 43/Z/2020
31.03.2020 Szprotawa ZHP do odwołania
44/Z/2020
31.03.2020 ZD Skwierzyna ZHP do odwołania
46/Z/2020
31.03.2020 Gorzów Wielkopolski ZHP do odwołania
47/Z/2020
31.03.2020 Kostrzyn nad Odrą ZHP do odwołania
 49/Z/2020 
 21.09.2020  Sulęcin ZHP  do odwołania 
50/Z/2020
29.09.2020 Strzelce Krajeńskie ZHP do odwołania

  Konkursy ofert

Numer Data
wystawienia
Hufiec/Chorągiew Data ważności
34/K/2020
31.03.2020 Międzyrzecz ZHP do odwołania
 35/K/2020
31.03.2020 
Słubice ZHP do odwołania
37/K/2020
31.03.2020 Zielona Góra ZHP do odwołania
38/K/2020
31.03.2020 Żary ZHP do odwołania
39/K/2020
31.03.2020 Międzychód ZHP do odwołania
40/K/2020
31.03.2020 Nowa Sól ZHP
do odwołania
41/K/2020
31.03.2020 Sulechów ZHP do odwołania
42/K/2020
31.03.2020 ZD Zbąszynek ZHP do odwołania
 43/K/2020
31.03.2020 Szprotawa ZHP do odwołania
44/K/2020
31.03.2020 ZD Skwierzyna ZHP do odwołania
46/K/2020
31.03.2020 Gorzów Wielkopolski ZHP do odwołania
47/K/2020
31.03.2020 Kostrzyn nad Odrą ZHP do odwołania
49/K/2020
21.09.2020 Sulecin ZHP do odwołania 

 

 Zarząd nieruchomością 

 Numer Data
wystawienia
Hufiec/Chorągiew Data ważności
 03/N/2020
31.03.2020
  Gorzów Wielkopolski ZHP  
do odwołania
 04/N/2020
 31.03.2020  Słubice ZHP do odwołania
 05/N/2020
31.03.2020  Żary ZHP do odwołania
 06/N/2020
01.06.2020 Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP do odwołania

  Specjalne  

Numer Data
wystawienia
Hufiec/Chorągiew Data ważności
 01/S/2020 31.03.2020
Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
do odwołania 
02/S/2020 31.03.2020 Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
do odwołania 
03/S/2020 31.03.2020 Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP do odwołania
04/S/2020 31.03.2020 Choragiew Ziemi Lubuskiej ZHP do odwołania

 Aktualizacja: 05.10.2020

 Do pobrania:  

Uchwała Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP nr 5/3/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP - tutaj

Załącznik nr 1 - Pełnomocnictwo ogólne do zarządu hufcem (typ Z) - tutaj
Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo do organizacji i rozliczania Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej (typ H) - tutaj   
 Załącznik nr 3 -
Pełnomocnictwo do realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych (typ K) - tutaj
 Załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo do zarządu nieruchomością (typ N) - tutaj