30/05 2019

ROHiS

 

1.2. Plan pracy PRZYKŁAD

1.2. Plan pracy Nazwa drużyny 

1.4. Projekt edukacyjny Nazwa Projektu

1.4. Projekt edukacyjny PRZYKŁAD

Lista obecności Nazwa Projektu

Naklejki ROHiS do naklejenia na faktury

Przykład opisu faktury

Zestawienie rachunków do zadania Nazwa Projektu

Logotypy ROHiS

Logotyp ROHiS do zdjęć

Prezentacja ROHiS