26/11 2018

Zjazd Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP

logo chzl artykulW sobotę 24 listopada 2018 r. w budynku Centrum biznesu w Zielonej Górze odbył się Zjazd Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP. Wzięło w nim udział 32 instruktorów z głosem decydującym (na 34 uprawnionych), członkowie ustępujących władz, zaproszeni goście i wszyscy ci instruktorzy, seniorzy i wędrownicy, którzy chcieli w tym ważnym dla Chorągwi wydarzeniu aktywnie uczestniczyć. W sumie było nas ok. 80 osób.

Zjazd miał kilka głównych celi. Pierwszym było podsumowanie minionej, czteroletniej kadencji. Kadencji niełatwej, w której przyszło nam zmierzyć się nie tylko z trudnościami finansowymi czy rezygnacją w trakcie kadencji z funkcji komendanta chorągwi, ale i koniecznością dostosowania naszej organizacji  do zmian w otoczeniu prawnym (RODO, „Prawo wodne”, „Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych”, „Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym” itp.). Swoje sprawozdania zaprezentowała Komenda Chorągwi, Rada Chorągwi, Komisja Rewizyjna i Sąd Harcerski. Zjazd w głosowaniu przyjął wszystkie te sprawozdania.

Drugim celem Zjazdu było podziękowanie wszystkim tym, którzy w tych trudnych, ostatnich 4 latach realnie nam pomogli, a byli to: Lubuski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Lubuskiego, Wojewoda Lubuski, Prezydent Miasta Zielona Góra, Dyrektor Bursy Szkolnej, Dyrektor Centrum Biznesu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych oraz jednostki wojskowe z Żagania, Sulechowa, Czerwieńska i Międzyrzecza. Wszyscy oni otrzymali pamiątkowe ryngrafy. Przyjaciele naszej Chorągwi to nie tylko władze samorządowe, ale i cały szereg prywatnych osób, którzy często bezinteresownie poświęcali swój wolny czas, aby wesprzeć nas w realizacji naszej misji. Także i oni otrzymali specjalne podziękowania.

Trzeci cel to udzielenie absolutorium ustępującym władzom i wybór nowych władz. Tego celu niestety nie udało się osiągnąć. Z powodu braku kandydata na funkcję komendanta chorągwi, Zjazd podjął decyzję o przerwaniu obrad i wznowieniu ich 21 grudnia 2018 r. o godz. 17:00. Mamy nadzieję, że do tego czasu uda nam się wspólnie wyłonić kandydatów nie tylko na funkcję komendanta, ale i do pozostałych władz (Rada Chorągwi, Komisja Rewizyjna, Sąd Harcerski). Dzięki temu nasze kolejne spotkanie tuż przed Świętami będzie sprawnie przeprowadzone, a Zjazd formalnie dokończony.

Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy pomogli nam ten Zjazd zorganizować i przeprowadzić.

 Z harcerskim pozdrowieniem,

Czuwaj!

hm. Grzegorz Bazydło
Komendant Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP