17/07 2020

Sprawozdania finansowe i OPP złożone w terminie!

Z ogromną radością informujemy, że mimo możliwości przedłużenia terminów sprawozdań OPP, co było spowodowane pandemią koronawirusa, nasza chorągiew złożyła w ustawowym terminie wszystkie sprawozdania za 2019 jakie wymagane są od Organizacji Pożytku Publicznego.

Pierwsze ze sprawozdań jakie złożyliśmy w terminie to "Sprawozdanie finansowe za rok 2019", które wraz z uchwałą Chorągwianej Komisji Rewizyjnej zostało złożone w KRS 30 czerwca br. Kolejnym sprawozdaniem, jakie złożyliśmy do Narodewgo Instytutu Wolności 15 lipca jest "Sprawozdanie merytoryczne Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2019".

Wszystkim zaangażowanym w terminową sprawzdawczość, w tym biuru rachunkowemu "Magner" oraz wydziałowi księgowemu i komendzie chorągwi serdecznie dziękujemy za Wasz wkład w powstanie tych dokumentów.