30/06 2020

Po spotkaniu Komisji Rewizyjnej Chorągwi

W minioną sobotę w siedzibie Hufca Babimojsko - Sulechowskiego ZHP odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Chorągwi.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawicie komendy chorągwi w składzie: hm. Grzegorz Woźniak - komendant, hm. Bogumiła Jastrzębska - z-czyni komendanta, phm. Bartłomiej Walkowski - z-ca komendanta, phm. Edyta Walent- członkini komendy oraz członkini Rady Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP - phm. Anna Kuśnierczak.

Porządek obrad:

1. Informacja Komendy Chorągwi o działaniach Kuratora i Pełnomocników w 2019 r.
2. Praca na majątku ruchomym i nieruchomościach, inwentaryzacje (Uście, Niesulice, Świbna, pomieszczenia hufca Żary).
3. Sprawozdanie finansowe chorągwi za rok 2019.
4. Wniosek Komendy Chorągwi o zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
5. Wniosek Komendy Chorągwi o przyjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku i przeznaczeniu go na zwiększenie funduszu statutowego.
6. Ocena przygotowania organizacyjnego i rozliczenia  Zlotu 100-lecia ZHP, który odbył  w Gdańsku w 2018 roku.
7. Sprawy rożne.

Na podstawie dokumentów przedstawionych przez Komendę Chorągwi, Komisja Rewizyjna oceniła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe chorągwi za rok 2019. Komisja Rewizyjna oceniła także sprawozdanie Komendy Gniazda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w Gdańsku w roku 2018, a także pozostałą dokumentację (ewaluacja zlotu przez uczestników, kadrę oraz hufce, podsumowanie spotkania komendy chorągwi z komendą gniazda).

Bardzo serdecznie dziękujemy Komendzie Hufca Babimojsko-Sulechowskiego ZHP za gościnność okazaną władzom naszej Chorągwi.