01/06 2020

Instruktor ds RODO poszukiwany!

Rekrutacja RODO napis-ww

W związku z dostosowywaniem funkcjonowania naszej chorągwi do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych poszukujemy instruktorki/instruktora, który chciałby zająć się nadzorowaniem wdrażania procedur z tym związanych w naszej chorągwi.

Nie musisz bez specjalistą z zakresu RODO - przeszkolimy Cię. Szukamy osoby, która lubi pracę biurową, umie obsługiwać pakiet Office365 oraz nie boi się trudnych pytań.

Do obowiązków instruktora ds. RODO należy:

• prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych,
• przygotowywanie poleceń przetwarzania danych osobowych,
• prowadzenie ewidencji wydanych poleceń przetwarzania danych osobowych,
• zbieranie zgłoszeń o naruszeniu danych osobowych.

Skorzystaj z ankiety aplikacyjnej do 14.06.2020 r. Z kandydatami skontaktujemy się do 21.06.2020 r. 

Członkini komendy ds. organizacji
phm. Edyta Walent