29/05 2020

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

zhp fb-850x468-1Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym wydało w piątek 29 maja br. wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, które będą obowiązywały w trakcie tegorocznej Harcerskiej Akcji Letniej.
Wytyczne obejmują wymagania organizacyjne i techniczne oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa uczestników w miejscu wypoczynku.
Jednostki organizacyjne ZHP zobowiązane są do wdrożenia wytycznych MEN podczas Harcerskiej Akcji Letniej 2020.
Jednocześnie ZHP wraz z pozostałymi organizacjami harcerskimi uzgadnia z Głównym Inspektorem Sanitarnym dalsze rozwiązania dla obozów harcerskich. Spodziewamy się zakończenia tych konsultacji w pierwszym tygodniu czerwca.

Informacja o stopniowym powrocie ZHP do bezpośredniej działalności znajdują się tutaj

PDF-Icon-768x754 Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży   

źródło: zhp.pl