07/04 2020

Co dalej z European Jamboree 2020?

ceremonia zakoczenia zlot 18 -3-850x46822,5 tys. skautów i skautek z całego świata zdecydowało się przyjechać do Polski latem 2020 roku, aby wziąć udział w Europejskim Jamboree, które miało być dla nich doświadczeniem życia. Wielu z nich, w tym także prawie 3 tys. harcerzy z ZHP, rozpoczęło przygotowania do jamboree już ponad dwa lata temu.

Wybuch globalnej pandemii COVID-19 zakłócił wiele planów, wywołał smutek i poczucie niepewności w wielu częściach świata.

Wszyscy troszczymy się o zdrowie własne i naszych najbliższych. Wiem, że nas – harcerzy i harcerki – wyjątkowy czas mobilizuje do służby. Jesteśmy aktywnymi obywatelami naszych lokalnych społeczności, podejmujemy liczne działania, mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

W czasach wielkiego kryzysu daje nam to niewzruszoną pewność, że nasz ruch w naturalny sposób reaguje na nowe realia, mobilizując się do bycia siłą społeczną, która może dokonywać pozytywnych zmian w społecznościach lokalnych.

Ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii, a także poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich, którzy mieli się spotkać w te wakacje w Gdańsku doprowadziło do podjęcia przez organizatorów Jamboree – WAGGGS, WOSM, ZHP i Miasta Gdańska – decyzji o przesunięciu Europejskiego Jamboree 2020 na następne wakacje. Jamboree odbędzie się w dniach 2-13 sierpnia 2021 r. na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku.

Odwołanie jamboree oznaczałoby znaczące finansowe i emocjonalne skutki dla uczestników. Przenosząc Europejskie Jamboree na następne lato, pozostawiamy możliwość wspólnego spotkania europejskich harcerzy i skautów, na które tak przecież czekamy.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy stworzyliśmy niesamowity zespół, który ponad granicami połączyła jedna idea. Wszystko, co dotąd wypracowaliśmy, zaprocentuje w kolejnym roku. Deklarujemy, że dodatkowy czas wykorzystamy na konstruktywne planowanie działań, aby zbudowany kapitał został spożytkowany jeszcze lepiej, abyście w przyszłym roku mogli wziąć udział w historycznym dla ZHP i dla europejskich regionów WOSM i WAGGGS wydarzeniu.

Władzom Gdańska dziękujemy za współpracę w tym trudnym czasie i możliwość realizacji Europejskiego Jamboree w przyszłym roku. Wojewodzie Pomorskiemu i Pomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu dziękujemy, że mogliśmy liczyć na Waszą radę w kontekście zdrowia publicznego. Wszystkim, którzy w ciągu poprzednich trzech tygodni poświęcili swój czas na pracę nad wypracowywaniem rozwiązań – serdecznie dziękuję w imieniu komendy Europejskiego Jamboree i Zespołu Planowania Jamboree.

W te trudne dni czujemy, że jesteśmy częścią skautowej rodziny, współtworzymy świat skautingu, realizujemy postawione cele. Wspólnie zdajemy egzamin z odpowiedzialności i gotowości. W podjętej decyzji jesteśmy jednomyślni z naszymi partnerami, którzy pozostają z nami. Jako organizatorzy otrzymujemy wiele słów wsparcia. Wierzymy, że te doświadczenia umocnią nas i Europejskie Jamboree 2020, które odbędzie się rok później, pokaże, że jesteśmy po tej sytuacji silniejsi.

hm. Karol Gzyl
Komendant Europejskiego Jamboree

źródło: zhp.pl