01/03 2020

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP wybrała władze!

Za nami Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP. Podczas zjazdu głosowaliśmy nad wyborem komendanta oraz komendy chorągwi oraz uzupełniliśmy skład pozostałych władz.

Podczas głosowania delegaci wybrali komendę chorągwi w składzie:
Komendant Chorągwi - hm. Grzegorz Woźniak
Z-ca komendanta chorągwi ds. pracy z kadrą - hm. Bogumiła Jastrzębska
Z-ca komendanta chorągwi ds. programu - phm. Bartłomiej Walkowski
Skarbnik chorągwi - hm. Grzegorz Bazydło
Członkini komendy chorągwi ds. kształcenia - hm. Paulina Tobiasz
Członkini komendy chorągwi ds. organizacji - phm. Edyta Walent.

Odbyło się także głosowanie nad uzupełnieniem wakatów we władzach chorągwi:
Członkinią Komisji Rewizyjnej została wybrana hm. Maria Jaworska.
Członkiem Rady Chorągwi został wybrany pwd. Maciej Muda.
Członkami Sądu Harcerskiego Chorągwi zostali wybrani: hm. Marta Czerepowicka i hm. Monika Michalak


To był owocny i radosny dzień dla naszej chorągwi. Przed nami wiele pracy nad budowaniem silnej wspólnoty i dobrze działającej chorągwi.

Czuwaj!
pwd. Joanna Gołucka

fot. Karol Czarny